Ettevõtjale, Koolitused

Koolitus “Raamatupidamise aastaaruanne 2019”

Toimumise aeg: 21. veebruar 2020

Kärdla, Leigri väljak 5, saal (endine Hiiu Maavalitsuse saal)

Koolitaja: vandeaudiitor Toomas Villems

Koolituse maksumus: 110 eurot + käibemaks, sisaldab õppematerjali  ja kohvipause.

Registreerimine:  http://bit.ly/aastaaruanne19 

arenduskeskus@hiiumaa.ee

Tel: 5886 4454

Ajakava:

10.00 – 11.30 – loeng

11.30 – 11.45 – kohvipaus

11.45 – 13.15 – loeng

13.15 – 13.30 – kohvipaus

13.30 – 15.00 – loeng

Teemad:

Millele seoses raamatupidamise aastaaruande koostamisega tähelepanu pöörata ja mida seoses sellega oleks kasulik teada:

  • Kas midagi on raamatupidamise aastaaruande koostamisel muutunud?
  • Ülevaade aktuaalsetest raamatupidamisarvestust ja aastaaruande koostamist puudutavatest teemadest ja aastaaruande koostamisega seonduvatest tegevustest
  • Tulude kajastamisest (sh. järelmaksuga müük, valmidusastme meetod)
  • Võimalikest allahindlustest ja tegevuse jätkuvusest
  • Varade ja kohustiste kajastamisega seotud probleemidest ja tulude-kulude periodiseerimisest
  • Põhivarade arvestuse sõlmprobleemidest
  • Eraldiste kajastamisest
  • Ülevaade enamlevinud vigadest, mida on praktikas aastaaruannete koostamisel ja vormistamisel tehtud.

Muuhulgas tuleb juttu ka rendiarvestusest ja sellest, et 2019.a. algusest muudetud rendiarvestuse kord on kohustuslik üksnes nende raamatupidamiskohustuslaste jaoks, kes aastaaruandeid IFRS standardite arvestuspõhimõtetest lähtuvalt koostavad.

 

Lisainfo: Silva Jõemaa, tel 5886 4454