Toetused, Vabaühendused

KOPi sügisvooru toetuse saajad

Kohaliku omaalgatuse programmi 2021. aasta sügisvoorus esitati Hiiumaa Arenduskeskusele 9 taotlust, neist kogukonna arengu meetmesse laekus 6 taotlust ning investeeringute ja kogukonnateenuste arendamise meetmesse 3 taotlust. Taotletav toetuse kogusumma on 14 303,29 eurot. Sügisvoorus on taotluste rahastamiseks maakonnal vahendeid 9503,93 eurot.

Toetuse saajad 2021. aasta sügisvoorus on:

Taotleja

Taotluse nimi

Toetussumma

  1. Orjaku Külaselts MTÜ
Külamajade puitfassaadi- ja katuse puhastamine ja kaitsevahendiga katmine

1 254,84

  1. MTÜ Tantsumajakas
Tt-stuudio V lennu lõpuetendus, tantsulavastus P. L. Traversi tegelaskuju, Mary Poppinsi ainetel

2 250,00

  1. Mittetulundusühing Kassari Haridusselts
Kassari Haridusselts 100

264,60

  1. MTÜ Ühendus Kodukant Hiiumaa
Hiiumaa esindajad Eesti külade XIV Maapäevale

1 155,00

  1. Hiiumaa Käsitööselts MTÜ
Meistrite maja esiku ja veranda uus katusekate

2 459,54

  1. MTÜ Hiiumaa Motoharidus
Inventar ürituste korraldamiseks ja tegevuste läbiviimiseks (telgid)

2 119,95

Kokku:

9503,93

 

SA Hiiumaa Arenduskeskuse juhataja on hindamiskomisjoni ettepaneku kinnitanud, otsused on taotlejatele välja saadetud.

 

Kaja Sõrmus

KOP menetleja