Ettevõtjale, Vabaühendused

Kriisiabikeskus.ee platvorm avalik

Hea Hiiumaa ettevõtja ja vabaühendus!

Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik on Saaremaa Turunduskoja eestvedamisel loonud kriisiabikeskus.ee online platvormi Eesti ettevõtetele kui ka vabaühendustele, kes teenivad tulu, pakuvad teenuseid ja on saanud majanduslikku kahju COVID-19 viirusepuhangu tagajärjel.

Palun anna meile teada, milline on sinu ettevõtte või vabaühenduse olukord. Selleks kutsume sind veebileheküljele http://www.kriisiabikeskus.ee täitma ankeeti, mis koosneb 14 küsimusest ja võib võtta aega keskmiselt 3-5 minutit.

Platvormi kaudu kogutud sisend esitatakse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ja teistele osapooltele, et seda kasutada riikliku abipaketi koostamiseks. Samuti analüüsivad jooksvalt ka tulemusi maakondlikud arenduskeskused, et kaardistada enda maakonna ettevõtjate ja vabaühenduste hetkeolukorda ning otsida võimalusi nende toetamiseks.

Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik esitab esimese vahekokkuvõte tulemustest, mis on kogutud perioodil 18.03-24.03 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile 25. märtsiks. Ettevõtjatele ja vabaühendustele jääb platvorm avatuks ka pärast seda.

Jätkuvalt pakume tasuta nõustamist ettevõtjatele ja vabaühendustele, selleks võta meiega ühendust Hiiumaa Arenduskeskuse veebilehel leitavate kontaktide kaudu. Kõik nõustamised toimuvad hetkel telefoni teel või e-kanalite kaudu.