Ettevõtjale, Vabaühendused

Küsitlus: viiruskriisi mõjud Hiiumaa ettevõtetele ja organisatsioonidele

Aasta on saanud täis eriolukorra kehtestamisest ja ajutisest Hiiumaa sulgemisest, mistõttu on hea aeg kaardistada Hiiumaa ettevõtete ja organisatsioonide majandusolukord ja valupunktid, selgitamaks kriisi seniseid mõjusid.

Palume küsimustikule kindlasti vastata, sest teie tagasiside aitab kaasa ka Hiidlaste Koostöökogu poolt 2021. aasta sügisel avatava Covid-19 taastekava meetme väljatöötamisele. Meede lähtub piirkonnapõhistest ettevõtete ja organisatsioonide vajadusest, mis on tekkinud viiruskriisist tulenevalt.

Küsitlusele saab vastata kuni 18. mai: http://bit.ly/covidmõju_Hiiumaa