Uudised

Lääne-Eesti saared on UNESCO tiiva all kestliku looduskasutuse eeskujuks

Hiiumaa, Muhu, Ruhnu, Saaremaa ja Vormsi ühendavad jõud, et UNESCO nimekirjas oleva alana jätkata sealse loodusliku mitmekesisuse väärtustamist ja rohelise mõtteviisi juurutamist igas eluvaldkonnas.

Täna allkirjastas keskkonnaminister Madis Kallas Hiiumaal koos vallavanematega Lääne-Eesti saarte biosfääriala programmdokumendi. Selles on sõnastatud kuni 2030. aastani eesmärgid, kuidas arendada piirkonnas kestlikku majandust, säilitades Hiiu- ja Saaremaa, Muhu, Ruhnu ja Vormsi omanäolist kultuuri ja mitmekesist loodust.

Kallase sõnul on saared niivõrd erilised ja tugeva identiteediga, et seda tuleb säilitada ja laiemalt tutvustada. „Biosfäärialal saavad saared oma teadmised ühendada ja näidata eeskuju kestliku looduskasutuse, rohemajanduse ja elujõulise kultuuriruumiga. Siin peab saama end hästi tunda nii kohalik elanik kui ka külaline. Aga seda saab saavutada vaid kogukondade tihedas koostöös,“ rääkis keskkonnaminister.

Saaremaa vallavanem Mikk Tuisk ütles, et kuigi biosfääriala sõna ei ütle esialgu kuigi palju, siis tegelikult on sellega kestliku majandamise ja oma pärandkultuuri hoidmise teel seotud kõik inimesed. „Mul on väga hea meel, et riik toetab selle teema fookuses hoidmist ja panustab meie jätkusuutlikku arengusse,“ sõnas Tuisk. „Meie soov on teha koostööd teiste maakondadega ning panustada seeläbi UNESCO biosfääri programmiala paremasse kuvamisse ja tutvustamisse.“

Hiiumaa vallavanema Hergo Tasuja sõnul on saarte koostööl suuri eeliseid. „Meie biosfäärialal asuvad koolid saavad näiteks loodusõpetuse, keskkonnahariduse või ettevõtlusõppe abil suunata noori arutlema üleilmsetele ja meie piirkonna probleemide ja väljakutsete üle ning leida neile lahendusi,“ ütles Tasuja.

UNESCO programm „Inimene ja biosfäär“ on üle viiekümne aasta aidanud otsida üleilmsetele probleemidele kohalikke lahendusi ning toetanud seeläbi kestlikku arengut. Programm panustab liikmesriikide bioloogilise mitmekesisuse säilitamisse, looduse hüvede pakkumisse ja loodusvarade mõistlikku kasutamisesse.

Lääne-Eesti saarte biosfääriala missioon on UNESCO programmi „Inimene ja biosfäär“ põhimõtetest lähtuvalt toetada Lääne-Eesti saarte kujunemist rahvusvahelise tähtsusega kestliku arengu mudelalaks. Lääne-Eesti saarestiku biosfäärialal on UNESCO sertifikaat alates 1990. aastast.

 

Keskkonnaministeeriumi pressiteade 10.02.2023

Foto autor: Kaja Hiis-Rinne