Uudised

Lääne-Eesti saarte biosfääri programmiala programmijuhina asus tööle Toomas Kokovkin

Alates käesoleva aasta maist hakkab Toomas koos arenduskeskuse, TalTech Kuressaare kolledži ja saarte omavalitsustega uuesti looma biosfääri programmile sobivat kandvat organisatsiooni, jätkates seniseid sidemeid hariduse, teaduse, omakultuuri ja saarte ettevõtjatega.

Toomase jaoks pole antud vallas töötamine esmakordne, sest 33 aastat tagasi asus ta samas majas tööle vastloodud biosfääri kaitseala teadusdirektorina.

Ta on olnud UNESCO programmiga “Inimene ja biosfäär” kõik need aastad tihedalt seotud, algusaastatega võrreldes on Toomasel lisandunud palju kogemusi rahvusvahelistest projektidest ja ta on programmi töös osalenud ülemaailmsel tasandil.

Hiiumaal on ta tegelenud rohe- ja loomemajandusega, kirjastamise ja fotograafiaga, muuseumi ja merekultuuriga.