Ettevõtjale, Koolitused, Noored

Haridusuuendaja Gunter Pauli peab Kärdlas avaliku loengu

Kohtumise salvestust on võimalik vaadata siit: 

https://youtu.be/lK7iOkNWWOo?t=2

Gunter Pauli on innovaatiline ettevõtja ja taastava majanduse visionäär, kes on lisaks sinise majanduse mudelile töötanud välja ka õpetamise viisi, mis paneb kokku lugude jutustamise, teaduslikud teadmised ja kogemusliku õppe. Selle abil õpivad lapsed nägema maailma kui terviklikku seostatud süsteemi.

Ta on ise kirjutanud 365 lastelugu, mis jutustavad teemadest, millest lasteraamatud enamasti vaikivad – tulevikuühiskonnast, tulevikutööst ja ühiskonna muutuvatest vajadustest. Need lood ei anna valmis lahendusi, vaid ärgitavad lapsi ise uurima, avastama, katsetama ja järgi proovima.
Lapsed on selles protsessis mitte passiivsed vastuvõtjad, vaid täieõiguslikud osalised, kaasloojad ja tegutsejad. Lapsed avastavad näiteks seda, kuidas kasutada kohvipaksu seente kasvatamiseks, kuidas muuta kivi paberiks või kuidas sebrade triibumuster toimib loodusliku konditsioneerina.

“Igaüks meist saab võtta õpetaja auväärse rolli.” – Gunter Pauli

Osalema on oodatud igas haridusastmes õpetajad, lapsevanemad, koolijuhid, haridusuuendajad ja ka kõik teised, kes laste ja noortega töötavad.

AEG: 30. juuni kell 12:00-13:30 (saabumine 11:45).
Pärast seda on Tuleviku Hariduse SA nõukogu esinaine Ave Oit ja lastevanemate liidu juht Aivar Haller valmis jätkuaruteluks, sh õpetuse saartel rakendamise võimaluste üle.

KOHT: Kärdla Kultuurikeskuse kinosaalis (toimub tõlge)

Miks õpetada läbi lugude jutustamise?

Lugude kaudu õpib inimene maailma tajuma ja mõtestama. Meie aju omastab uut infot seoste loomise kaudu. Just seoste loomine muudab õppimise huvitavaks, mõtestatuks ja inspireerivaks. Lood on suurepäraseks vahendiks elu terviklikkuse tundmaõppimisel ja tajumisel. Lugude jutustamine on õppimise esiisa, sest lugusid jutustati juba iidsetesse koobastesse pilte maalides ja sündmusi jäädvustades. Nii anti edasi elu kestvuseks vajalikud teadmised, kogemused ja väärtushinnangud.

Selline integreeritud õpe hõlmab viite erinevat oskuste komplekti ehk intelligentsust: akadeemiline teadmine, emotsionaalne intelligentsus, kunstiline väljendus, öko-kirjaoskus ja ellurakendamise võimekus.

See on õpe, mis on lastele ja tegelikult kõikidele inimestele loomulik ja loomuomane. See on õpe, mida oleksime ka ise tahtnud koolis kogeda! Lisainfo: https://terviklikharidus.ee/

Kaasa saab osta Gunter Pauli eestikeelseid lasteraamatuid ja sinise majanduse raamatut. Kindlasti on autor valmis raamatusse ka sisse kirjutama.

Toetab Euroopa Regionaalarengu Fond, Hiiumaa PATEE programm 2020-2023.

Lisainfo:
Henri Reeder
henri.reeder@hiiumaa.ee
tel 56624812