Noored, Uudised

Noorte ettevõtlikuse koordinaatorina alustas tööd Birgit Lukk

Birgiti töövaldkond on ettevõtliku eluhoiaku kujundamine Hiiumaa noorte hulgas ning noorte ettevõtlikkust arendavate tegevuste elluviimine, sh noorte ettevõtlikkuse- ja ettevõtlusõppe tegevustega seotud läbirääkimiste pidamine ja kokkulepete tegemine, noorte ettevõtlusinkubaatori tegevuste organiseerimine ja vastutusvaldkonda puudutava teabe kogumine, noorte ideede toetamine ning info edastamine.

Birgit on 2019. aastal lõpetanud Tallinna Ülikoolis noorsootöö eriala õpingud, pärast lõpetamist asus ta tööle Harjumaale Kose Gümnaasiumisse huvijuhi ametikohale.
Hiiumaale kolis Birgit püsivalt 2020. aastal. Tänaseks töötab ta põhikohaga Hiiumaa Vallavalitsuses noorsootöö spetsialistina ia lisandunud noorte ettevõtlikkuse koordinaatori ametikoht Hiiumaa Arenduskeskuses pakub lisavõimalusi ning suuremat koostöövõrgustikku veelgi kvaliteetsema noorsootöö pakkumiseks Hiiumaal.

Birgit kirjeldab ennast iseloomusõnadega kohusetundlik, täpne ja sihikindel. Vabal ajal leiab Birgit võimaluse päriselt puhkamiseks ning looduses viibimiseks.