Ettevõtjale, Vabaühendused

Oodatakse kandidaate regionaalmaasika auhinnale

Rahandusministeerium kutsub taaskord esitama kandidaate iga-aastasele regionaalauhindade konkursile. Kandidaate saab esitada 15. märtsist 19. aprillini, parimatele kohalike algatuste eestvedajatele annab traditsioonilise regionaalmaasika auhinna üle riigihalduse minister.
„Praegu on äärmiselt sobilik aeg suunata tähelepanu neile kohalikele tegijatele, kes seisavad kodupiirkonna hea käekäigu ja toredate algatuste taga,” ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „Just praeguses keerulises situatsioonis on kõigil hea võimalus võtta hetk ja mõelda tunnustust väärivatele ettevõtmistele, mis on kaasa aidanud piirkonna arengule või loonud kodukohta lisaväärtust,” lisas minister.
Auhinnale saab esitada isikuid, organisatsioone ja ettevõtteid, kes on 2020. aastal silma paistnud regionaalarengut toetava ettevõtmise või teoga. Näiteks on edendatud piirkonna majandust läbi töökohtade loomise või piirkonnaspetsiifiliste toodete ja teenuste pakkumise. Samuti on oodatud tegevused ja algatused, mis on muul moel oluliselt aidanud kaasa piirkonna arengule või piirkonna eripära säilimisele ja tutvustamisele. Auhinnakonkursile oodatakse kõiki väljapaistvaid tegevusi, millel on olnud oluline mõju regionaalarengu tähtsustamisele.
Kandidaate saab esitada:
• interneti teel, täites vormi SIIN;
• e-posti teel, saates vormikohase taotluse (RTF) ja soovi korral lisamaterjali aadressile press@fin.ee;
• posti teel, postitades täidetud vormikohase taotluse (PDF) ja soovi korral lisamaterjali märgusõnaga „Regionaalmaasikas” aadressile Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn.
Konkursile võivad ettepanekuid esitada kõik isikud, organisatsioonid, riigiasutused ja kohalikud omavalitsused. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 19. aprill 2021.
Konkursile laekunud ettepanekuid hindab riigihalduse ministri moodustatud komisjon, kes esitab tunnustusettepanekud ministrile otsuse tegemiseks.
Regionaalmaasika auhinnad antakse üle suve alguses toimuval pidulikul tseremoonial.
Eelmisel aastal pälvisid auhinna väljapaistva tegevuse eest regionaalvaldkonnas robootikatarkvara erakõrgkool Cleveroni Akadeemia, Ida-Virumaa suurimaid tööandjaid Fortaco Estonia OÜ, külaelu propageerija Vidrike külamaja Otepääl, Hiiumaa kultuurielu eestvedaja Margit Kääramees ning kohaliku toidu ja käsitöö turundamise edendaja Mulgi Väiketootjate Liit.
Varasemalt on Hiiumaalt pälvinud Regionaalmaasika tiitli 2019 aastal Arno Kuusk ja MTÜ Hiiumaa Kino ning 2016 aastal MTÜ Kärdla Kohvikutepäev, Ly Kaups ja Ere Naat.
15. märts 2021