Ettevõtjale

Otsime Hiiumaa Arenduskeskusele juhatajat

Sihtasutus Hiiumaa Arenduskeskus on Hiiu maakonna arengu huvides tegutsev arendusorganisatsioon, kus pakutakse professionaalset nõustamisteenust ettevõtjatele, mittetulundusühendustele, kohalikule omavalitsusele, haridusasutustele ja noortele. Lisaks viiakse ellu erinevaid Hiiumaale olulisi arendusprojekte.

Et tagada arenduskeskuse heatasemeline juhtimine, organisatsiooni tasakaalustatud areng ning pakutavate teenuste kõrge kvaliteet, kuulutab sihtasutuse nõukogu välja avaliku konkursi

JUHATUSE LIIKME AMETIKOHALE

kelle rolliks on arenduskeskuse igapäevane juhtimine, maakondlike arendustegevuste elluviimises osalemine, maakonnaüleste projektide algatamine ja läbi viimine ning erinevate siseriiklike ja rahvusvaheliste koostööprojektide juhtimine.

 

Nõuded kandidaadile:

 • kõrgharidus, soovitavalt magistrikraad,
 • ettevõtte või organisatsiooni juhtimise kogemus vähemalt 3 aastat,
 • hea pingetaluvus, läbirääkimisoskus ja koostöövõime,
 • iseseisvus, algatusvõime ja tulemustele orienteeritus,
 • analüütiline mõtlemine, süsteemsus ja täpsus,
 • hea eesti ja inglise keele oskus nii kõnes kui kirjas,
 • B-kategooria juhtimisõigus.

Kasuks tuleb:

 • teadmised Euroopa Liidu programmidest ja projektide rakendamisest,
 • rahvusvahelise koostöö kogemus.

Pakume:

 • huvitavat ja iseseisvat juhtimistööd Hiiumaal,
 • võimalust realiseerida end organisatsiooni arendamisel,
 • konkurentsivõimelist palka,
 • puhkust 35 päeva aastas.

Kandideerimiseks edasta hiljemalt 13. juunil oma CV ja motivatsioonikiri teemal “Arenduskeskuse roll maakonnas ning minu roll arenduskeskuse töös” (pikkus kuni üks A4 lehekülg) e-posti aadressile liis.remmelg@hiiumaa.ee.

Lisainfo: Liis Remmelg, 505 5709, liis.remmelg@hiiumaa.ee.