Ettevõtjale, Toetused

PRIA alustab mitmekesistamise investeeringutoetuse taotluste vastuvõttu 9. augustil

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse abil luuakse maapiirkonnas, eelkõige keskustest eemale jäävates piirkondades, eeldused uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit.

  • Toetust saavad taotleda mikroettevõtjatest põllumajandustootjad, mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegelevad mikroettevõtjad, avaliku sektori põllumajandusettevõtjad ja põllumajandusvaldkonna muuseumid.
  • Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta Eesti maaelu arengukava programmperioodil on 200 000 eurot.

Taotluste vastuvõtt 9. august – 6. september 2023.

NB! Meetme osas nõustab Hiiumaa Arenduskeskuse ettevõtluskonsultant Ilmi Aksli (kuni 24.08). Küsimustega saab pöörduda ka investeeringutoetuste infotelefonile +372 737 7678 või kirjutada info@pria.ee.

Tutvu tingimustega: https://www.pria.ee/toetused/maapiirkonnas-majandustegevuse-mitmekesistamise-investeeringutoetus-2023