Ettevõtjale

Toetatakse tööstusaladel elektrienergiatootmisseadmete liitumist jaotus- või põhivõrguga

Toetuse eesmärgiks on hoogustada taastuvelektri tootmisseadmete kasutuselevõttu tööstusaladel ja tööstusalaga piirnevatel aladel läbi jaotus- või põhivõrguga liitumise toetamise.

Toetuse infopäev toimub 20. detsembril kell 10.00-12.30 KIKi Tallinna kontoris (Narva maantee 7a, Tallinn) ja veebis. Infopäevale vajalik eelregistreerumine kuni 16.12.
Taotlusvoor avaneb 28. detsembril e-toetuse keskkonnas.

Rohkem infot: https://kik.ee/et/toetatavad-tegevused/toostusaladel-taastuvelektri-tootmisseadmete-kasutuselevotu-hoogustamine

Küsimuste korral palun pöörduge KIKi projektikoordinaatori Anastasia Petrova poole (6 274 151; anastasia.petrova@kik.ee).