Turism, Uudised

TS Laevad liitus Hiiumaa turismiklastriga

Eesti suursaarte ja mandri vahel parvlaevaliiklust korraldav OÜ TS Laevad astus Hiiumaa turismiklastri liikmeks. Otsus sündis soovist tihendada koostööd ja panustada saare külastuskeskkonna arengusse.

Parvlaevaliin Rohuküla-Heltermaa on Hiiumaa peamine ühendustee mandriga. Eelmisel aastal tehti sel liinil 5860 reisi, sõitis 670 000 reisijat ja toodi üle 310 000 autot. TS Laevad juhatuse esimees Indrek Randveer märkis, et reisijate ja sõidukite hulga suurenemine kinnitab ühest küljest, et parvlaevateenus on mugav, sujuv ning kättesaadav, kuid teisest küljest näitab ka seda, et Hiiumaa on atraktiivne ja arenev sihtkoht, kuhu soovitakse reisida.

„Teeme omalt poolt kõik, et sõit mandrilt saarele ja tagasi oleks reisijatele ja kaubavedajatele meeldiv elamus igal aastaajal ja iga ilmaga. Et külastajate positiivne kogemus jätkuks ka Hiiumaal, otsustasime anda oma panuse saare turismikeskkonna arendusse ning tõhusaim viis selleks on osaleda turismiklastri tegevuses,“ ütles Randveer.

Hiiumaa turismiklastri juhi Kristel Peikeli sõnul on TS Laevad klastrisse teretulnud ning laevafirma selline otsus kinnitab usaldust klastri tegevusele.

„Merelise sihtkohana on parvlaevaühendus saare ja mandri vahel meile elutähtis. TS Laevad on seda ühendust hästi hoidnud ning leidnud võimaluse täita ka suurenenud reisivajadusi tipphetkedel, nagu jaanipäev, jõulud või Hiiumaa suurüritused. Turismiklastris saame laevaettevõtet paremini kursis hoida saabuvate sündmustega ja ennustatavate reisivoogude varieerumisega. Üks võimalus muuta mandriühendus ka tipphooajal sujuvamaks on reisijate täpsem eelteavitus saabuvatest kultuuri- ja meelelahutussündmustest ning soovitus oma reis nii kavandada, et see ei langeks ainult juulikuu nädalavahetustele,“ tõi Peikel näiteks.

Koostöö turismiklastriga hõlmab ka ühiseid teavitus- ja turundustegevusi ning tagasisideküsitlusi. TS Laevade parvlaevadel jagatakse infot Hiiumaal toimuva kohta ning turismiklaster selgitab oma reklaami- ja teavituskampaaniates, kuidas sõit ja saarekülastus parimal viisil planeerida. Võimalusi koostööks on veelgi ning kuna tänavune hooaeg on juba alanud, jätkatakse uute ühistegevuste kavandamist sügisel.

Peikeli sõnul on heaks näiteks laevaühenduse korraldaja ja sihtkoha vahelisest koostööst Gotland: „Reisija tunneb juba mandri poolel sadamasse jõudes, et nüüd on ta saabunud uude keskkonda ning kohe hakkab midagi erilist juhtuma. See on kompleksne lähenemine, mis hõlmab kogu külastusteekonda alates eelteavitusest ja külastaja reisiotsuse langetamisest kuni tagasisideküsitluseni, et reisielamust ja külastuskogemust veelgi parandada. Loomulikult kuuluvad sellesse paketti ka sihtkohale ainuomased kaubad-toidud-teenused ning eripärane kohalik kultuur. Sihtkoht ja vedaja on omavahel funktsionaalselt seotud, kui ühel asjad edenevad, läheb ka teisel paremini ning vastupidi. Seetõttu on täiesti loogiline, et teineteist vastastikku toetatakse ning püütakse teenusdisainis arvestada reisi kui tervikuga.“

Hiiumaa turismiklastri eesmärk on suurendada saare tuntust kestliku merelise sihtkohana ning edendada koostööd turismiettevõtjate vahel. Klastrisse võivad kuuluda kõik, kes soovivad panustada saare turismiellu. Selleks ei pea olema Hiiumaa firma ega ainult turismiettevõte, liikmeks võivad astuda ka Hiiumaa heast käekäigust hoolivad eraisikud. Turismiklastri eestvedamisel valmis Hiiumaa turismistrateegia, korraldatakse erinevaid maineüritusi, sh Hiiumaa kodukohvikute päevad ja saare võimalusi tutvustavaid kampaaniaid. Hiiumaa turismiklaster veab Hiiumaa teema-aastatega seotud tegevusi. Hiiumaa turismiklastri eestvedamisel avati mai lõpus üheks päevaks ka Hiiumaa saatkond Riigikogus.

Hiiumaa turismiklaster loodi 2021. aastal ja hetkel kuulub klastrisse ligi 50 liiget, sh Hiiumaa vald toetajaliikmena. Hiiumaa turismiklastri tegevust toetatakse maakonna arengustrateegia elluviimise toetusmeetmest.

Fotol: TS Laevade juhatuse esimees Indrek Randveer, Hiiumaa vallavolikogu esimees Anu Pielberg ja Hiiumaa turismiklastri juht Kristel Peikel.

Foto autor: Toomas Kokovkin

 

Lisainfo:
Kristel Peikel
Hiiumaa turismiklastri juht
5156329
kristel.peikel@gmail.com