Uudised, Vabaühendused

Tunnustame vabaühendusi, vabatahtlikke ja toetajaid

Ootame taas teie ettepanekuid Hiiumaa tublimate kodanike, vabaühenduste, ettevõtete ja muude organisatsioonide kohta, kes on aktiivsed kodanikuühiskonna eestvedajad või toetajad ja viimase aasta jooksul ühiskonnas midagi head korda saatnud. Soovime esile tõsta ja tunnustada inimesi ning organisatsioone, kes muudavad meie kodukoha elu paremaks ning kodanikuühiskonda tugevamaks.

Esita oma kandidaat kuni 5. oktoobrini 2023 siin
https://bit.ly/vabaühendustetunnustamine2023

2023 tunnustamise kategooriad:

Parim vabaühendus – tunnustus antakse organisatsioonile, kelle tegevus on toonud kaasa olulise positiivse muudatuse paikkonnas ja/või maakonnas, teatud väärtuste säilitamisel ja arendamisel ning kelle tegevuse tulemus on suunatud laiemale sihtgrupile kui ainult oma liikmeskond ning kelle koostööalgatus on kandnud head vilja.

Uuenduslik algatus/võimas tegu – tunnustus antakse kodanikuühenduste hulgas sündinud uuenduslikule algatusele, mis on suurepäraseks eeskujuks teistelegi või pikemaaegselt toimunud tegevuse eest, mis sel aastal eriti võimsa hoo on sisse saanud.

Parim vabatahtlik – tunnustatakse isikut, kes on silma paistnud vabatahtlikus tegevuses piirkonna sotsiaalhoolekandes, kogukonna avalike teenuste pakkumisel, keskkonnahoius, kultuuriloo ja muu külaelu edendavate valdkondade töös.

Hooliv kodanik – tunnustatakse kodanikku, kes igapäevaselt märgates abivajajat, toetades ja hoolides kodanikest enda ümber, on andnud suurema panuse kui ühiskond talt ootab.

Kodanikuühiskonna toetaja – tunnustatakse isikut või organisatsiooni, kes on aasta jooksul silma paistnud erilise toetustegevusega Hiiumaa kodanikuühiskonnale, osalenud vabatahtlikus tegevuses või toetanud ning soodustanud oma töötajate vabatahtlikku tegevust. Toetustena peetakse silmas nii rahalisi kui mitterahalisi annetusi või tegevusi.

Tunnustused antakse üle 28. novembril Orjaku külamajas toimuval tunnustussündmusel.

Lisainfo: Kaja Sõrmus, 5345 9558, kaja.sormus@hiiumaa.ee, https://hiiumaaarenduskeskus.ee/vabauhendused/vabauhenduste-tunnustamine/