Turism

Turismiklastri turundusjuht on Kadri Tasa

Meil on suur rõõm teatada, et Hiiumaa turismiklastri turundusjuhina alustab tööd Kadri Tasa.

Kadri tööülesanded on seotud turundus- ja kommunikatsioonitegevuste planeerimise ja elluviimisega tulenevalt Hiiumaa turismiklastri tegevustest, sh piirkonna konkurentsivõime tugevdamise toetusprojektist.

Kadri on Hiiumaa juurtega, kõrghariduse on ta omandanud Tallinna Ülikoolis keskkonnakorralduse ja projektijuhtimise erialal. Töökogemusi on tal erinevatest valdkondadest teedeehitusest kuni tervishoiu ja riigihangete korraldamiseni. Kadri armastab Hiiumaad ja merd ning sel sügisel asus õppima Hiiumaa Ametikoolis väikesadama spetsialistiks.

Ise ütleb Kadri enda kohta nii: „Tahaksin niiväga öelda, et olen hiidlane, kuid ei julge. Minu juured on Hiiumaal, aga olen sündinud, elanud ja koolis käinud Tallinnas. Küll aga ei taha ma enda koha öelda ka tallinlane, sest kõik oma suved, koolivaheajad, suurema enamiku nädalavahetustest ja pea iga vaba hetke olen veetnud Hiiumaal. Kõik see on kasvatanud mu hinge tugevasti Hiiumaa külge. Tunnen, et armastus selle saare ja siinsete inimeste vastu iga aastaga ainult kasvab. Olen õnnelik võimaluse eest asuda otseselt panustama Hiiumaa arengusse ja perspektiivi, et see eriliselt kaunis ja meeldejääva kontuuriga saar maailma kaardil veel kaugemale paistaks.” Lisaks laulmisele armastab Kadri folkloori, traditsioone, iidseid hingega paiku ja vanu asju. „Loomult olen rõõmsameelne, kuid nostalgiline ja ilmselt seetõttu võib mind soojemal hooajal näha Hiiumaal ringi vuramas oma kalli vanaisa valge Žiguliga. Kui mind näed, siis lehvita kindlasti!”

Hiiumaa turismiklaster on ellu kutsutud Hiiumaa turismiasjaliste ühiste eesmärkide saavutamiseks, sh kompetentsi ja ressursside tõhusamaks kasutamiseks. Infot Hiiumaa turismiklastri kohta ja klastri liikmeks astumise kohta vaata siit:

https://hiiumaaarenduskeskus.kovtp.ee/turismiklaster