Ettevõtjale, Toetused

Tuuru maja saab ettevõtluse arendamiseks kaasaegse keskkonna

05.08.2020

SA Hiiumaa Arenduskeskus sai 2019 aasta Maakondlike arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest (RE.2.1.5) toetust loomaks ja uuendamaks ettevõtlusinkubaatori ja kaugtöökontori füüsilist keskkonda. Projekti raames renoveeritakse Tuuru majas ( Vabrikuväljak 1, Kärdla) ruumid, soetatakse vajalik mööbel ja seadmed, esitlustarvikud ning luuakse maakonna interaktiivne kaardirakendus ja rajatakse elektrooniline sisse- ja väljapääsusüsteem hoonesse ligipääsu võimaldamiseks.

Projekti “Kaasaegse keskkonna loomine Hiiumaa ettevõtluse arengu toetamiseks” (projekt nr RE.2.01.20-0226) kogumaksumus on 352 743,29 eurot, millest toetus 183 546,22 eurot ning omafinantseeringu summa on 169 197,07 eurot, mida olulisel määral aitab katta Hiiumaa Vallavalitsus (kuni 88 tuh eurot).

Projekti tulemina on ettevõtjate ja ettevõtlike inimeste käsutuses ja kasutuses kaasaegne, loogiline ja mugav töökeskkond, kus on võimalik kas lühemaajaliselt või pikema perioodi jooksul meie klientidel (alustavatel ja tegutsevatel ettevõtjatel, nende mentoritel jt) teha tööd edendamaks ettevõtlust. Loodud on kaasaegsed, klientide ootustele vastavad tingimused Hiiumaa ettevõtluse kasvu ja arengu kiirendamiseks, vastava teenuse pakkumiseks ning saamiseks.

Projekti elluviimise tähtaeg on märts 2022 a.