Ettevõtjale, Turism, Uudised, Vabaühendused

Uuenenud Hiiumaa digivärav juhatab teed nii kodukohvikutesse kui tuletornidesse

Hiiumaa koduleht hiiumaa.ee

Hiiumaa turismiklaster uuendas koostöös Hiiumaa Arenduskeskusega saare digitaalset külastuskeskkonda Hiiumaa.ee. Värskendatud koduleht ning sellega seotud erinevad digirakendused pakuvad Hiiumaa külastajale ja elanikele mitmekülgseid võimalusi saarega tutvumiseks ja teekonna planeerimiseks ning aitavad valida just endale sobivad elamused, külastuskohad ja teenused.

Hiiumaa turismiklastri juht Kristel Üksvärav ütles, et järjest enam külastajaid teeb otsused oma puhkuse jooksul väisatavate sihtkohtade ja tarbitavate teenuste kohta digitaalsetest kanalitest pärineva info põhjal ning seetõttu on tegevussuund Digi-Hiiumaa 2.0 üks turismiklastri olulisemaid prioriteete.

„Oleme sel aastal teinud Hiiumaa digiväravate uuendamisel mitu suurt sammu, kuid see tegevus kestab järjepidevalt. Tänavu lisandusid meie põhilehe Hiiumaa.ee juurde koostöös Regioga valminud kaardirakendus, kus lisaks majutus- ja söögikohtadele on ka Hiiumaa koduloolase Helgi Põllo koostatud 10 põnevat külastusteekonda, sündmuste kalender, uudisterubriik ja turismiobjektide kataloog. Turismiobjektid on ka looduses QR-koodidega tähistatud ning külastaja saab nutiseadme abil huviväärsuste kohta lisainfot. Uuenes ka nii arvutis kui nutiseadmetes töötav koduleht hiiumaa.ee ise,“ loetles klastri juht.

Üksvärava sõnul kasvab turismiteenuste ja pakettide ostmine internetist, mistõttu tegeleb Hiiumaa turismiklaster ka ettevõtjate ühispakkumiste tootearenduse ning digitaliseerimisega. Hiiumaa turismiklaster jätkab kestliku turismi edendamisel ning diginähtavuse parandamisel koostööd EAS-i, UNESCO biosfääri programmiala, kvaliteediprogrammi Green Destinations ning kohalike ettevõtjatega. Edaspidi on plaanis hiiumaa.ee ning sellega seotud teenused  integreerida ka erinevate tellimis- ja broneerimiskeskkondadega.

Hiiumaa.ee uudistelehe ja sündmuste rubriikide kaudu saab teavet saarel toimuvate sündmuste ja tegevuste kohta ning saab oma külastusteekonna planeerida vastavalt kontsertidele, festivalidele või muudele üritustele, mida on kavas külastada.

„Kodulehe kaudu on kättesaadav ka näiteks sel nädalal toimuvatel Hiiumaa kodukohvikute päevadel osalevate kohvikute digitaalne kaart ning RMK matkarajad, mida mööda kulgeb samuti lähipäevadel teoks saav Alar Siku ekspeditsioon ehk Palverännak Hiiumaa moodi,“ rääkis Üksvärav.

Hiiumaa digiväljundite uuendamist koordineerib Hiiumaa turismiklaster ja seda on rahastanud PRIA LEADER-meetme projektist „Hiiumaa veebiportaali ümberehitamine, veebipõhise visuaalse identiteedi käsiraamatu koostamine“, Maakondade Arengustrateegiate elluviimise toetusmeetme projekt „Hiiumaa temaatiliste matkaradade ja külastusteekondade väljaarendamine, tähistamine ja teabega varustamine ning Hiiumaa kohaturundusplaani elluviimine“ ja Hiiumaa PATEE programmist 2020-2023.

Hiiumaa turismiklaster ühendab Hiiumaa turismiasjalisi ühiste eesmärkide saavutamisel ning kompetentsi ja ressursside targal kasutamisel. Hiiumaa turismiklaster loodi 2021. aastal ja hetkel kuulub klastrisse enam kui 30 liiget, sh Hiiumaa vald toetajaliikmena.

Hiiumaa turismiklastri tegevusi toetab Euroopa Regionaalarengu Fond Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetme kaudu.

 

Lisainfo:
Kristel Üksvärav
Hiiumaa turismiklastri juht
5156329
kristel.uksvarav@hiiumaa.ee
www.hiiumaa.ee