Ettevõtjale

Valminud on Hiiumaa majandusülevaade 2019

Tavapäraselt valmib majandusülevaade mööduva aasta majandustulemusi koondava tutvustusena jooksva aasta sügisel. Tulenevalt viiruskriisist said ettevõtted oma majandusaastaaruanded esitada aastal 2020 oktoobri lõpuni, mistõttu lükkus majandusülevaate valmimine tavapärasest hilisemaks.

 

Valminud majandusülevaates võetakse kokku 2019. aasta jooksul Hiiumaa majanduselus toimunud olulised sündmused, kirjeldatakse erinevate majandussektorite tulemusi ja oodatavaid trende.

 

Hiiumaa majandusülevaade 2019 on kättesaadav veebimaterjalina arenduskeskuse veebilehel:

http://bit.ly/majandusülevaade2019

 

Käesoleva aasta teises pooles valmib lisaks Hiiumaa majandusülevaade 2020.