Ettevõtjale

Valminud on Hiiumaa majandusülevaade 2020

Majandusülevaates võetakse kokku 2020. aasta jooksul Hiiumaa majanduselus toimunud olulised sündmused, kirjeldatakse erinevate majandussektorite tulemusi ja trende.

Hiiumaa majandusülevaade 2020 on kättesaadav pdf versioonina  ja trükiseid saab alates 30. novembrist Hiiumaa vallavalitsusest ning arenduskeskusest.