Uudised

Valminud on Hiiumaa majandusülevaade 2021

Hiiumaa majandusülevaates võetakse kokku 2021. aasta jooksul Hiiumaa majanduselus toimunud olulised sündmused, kirjeldatakse erinevate majandussektorite tulemusi ja arutletakse võimalike tuleviku trendide üle.

Hiiumaa majandusülevaade PDF versioon on kättesaadav arenduskeskuse veebilehel: https://hiiumaaarenduskeskus.ee/ettevotlus/majandusulevaade/
Trükiseid saab küsida Hiiumaa vallavalitsusest ning arenduskeskusest.

Hiiumaa majandusfoorumil 16.11.22 toimunud majandusülevaate tutvustust on võimalik järelvaadata.