Koolitused

Vene keele kursus alustab

Alates 13. oktoobrist alustab teisipäeviti vene keele kursus algajatele.
Toimumise koht: Suuremõisa loss
Toimumise päev ja kellaaeg: T kell 17.30-20.00
Koolitaja: Sirje Heinma

Sirje Heinma töötab õpetajana aastast 1977. 1992. a lõpetas ta Tallinna Pedagoogilise Instituudi vene keele filoloogina ja koolitanud sellest ajast noorte ja täiskasvanute kursuseid Suuremõisa tehnikumis/Hiiumaa ametikoolis. 2003. a täiendas ta ennast Tallinna Ülikooli kutsepedagoogika kursusel (40 ak tundi) ning 2013. a Tartu Rahvaülikooli andragoogika kursusel (160 ak tundi).

Eesmärk:  Koolituse lõpuks on õppija omandanud oskuse kõnelda, kirjutada ja lugedes mõista lihtsamaid venekeelseid lauseid
Maht: 40 akadeemilist tundi
Sihtrühm:
  • keskhariduseta oskustöötajad ja klienditeenindajad
  • majanduslikult mitteaktiivsed inimesed
  • üle 50-aastased inimesed
  • erialase ettevalmistuseta ja aegunud kvalifikatsiooniga täiskasvanud*, kellel puuduvad vene keele alased teadmised, kuid kes vajavad elementaarset vene keele oskust edukaks toimetulekuks igapäevastes ja tööalastes situatsioonides.

*Aegunud kvalifikatsiooniga inimesed on kutse-, keskeri- või kõrghariduse omandanud üle 15 aasta tagasi ja ei tööta õpitud erialal.

Koolitus on osalejatele tasuta.
Koolitus toimub koostöös Hiiumaa Ametikooli ja Eesti Vabaharidusliiduga, projekti “Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2018-2020” ( projekti nr 2014-2020.1.06.16-0062) raames.