Toetused, Uudised, Vabaühendused

Alates 1. märtsist saavad kogukonnad taas kohalikeks algatusteks raha taotleda

Alates tänasest, 1. märtsist on avatud kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor, kust kogukondadesse panustavad mittetulundusühingud ja sihtasutused saavad taas oma tegevuseks toetust küsida. Sel aastal panustab riik läbi programmi kogukondade arengusse 1,3 miljonit eurot. Maksimaalne toetussumma on olenevalt tegevusest kuni 4000 eurot projekti kohta, taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprillil kell 16.30.

2023. aastal esitati taotlusvoorudesse kokku 1171 taotlust, millest rahastuse sai 492 taotlust kogusummas ligi 1,28 miljonit eurot. Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on aidata kaasa tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ning püsimisele.

„Aktiivsete kogukondade eestvedamisel on mitmed piirkonnad saanud endale näiteks populaarse külakeskuse või mänguväljaku, sportimisplatsi või lõkkekoha. Samuti on läbi viidud erinevaid festivale ja kontserte, mis pakuvad rõõmu nii kohalikele kui ka külastajatele,” ütles regionaalminister Madis Kallas. “Just selliste kogukondi tugevdavate tegevuste, vajalike teenuste ja väikeinvesteeringute jaoks on võimalik kohaliku omaalgatuse programmist raha taotleda. Kutsun üles kõiki aktiivseid kogukonna esindajaid oma heade ideede realiseerimiseks võimalust kasutama ja toetust taotlema!“

Riigi Tugiteenuste Keskuse teenusekoordinaatori Birgit Diedrichseni sõnul on kohaliku omaalgatuse programmi kaudu toetust saanud erinevad tegevused ja investeeringud, mis on aidanud kogukondadel paremini kohalikku elu edasi viia. „Toetatud on muuhulgas nii kogukondade kooskäimiskohti kui ka ühistegevusi. Mitmed kohaliku omaalgatuse programmi projektid on pälvinud maakondlikul tasandil tunnustusi,“ märkis Diedrichsen.

Toetust saab taotleda kahest meetmest. Kogukonna arengu meetmega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse ning maksimaalne toetussumma on 2500 eurot. Investeeringute ja kogukonnateenuste arendamise meetmega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse, maksimaalne toetus on 4000 eurot.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides oma piirkonna heaks tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kus ei osale liikmena omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole. Tallinna linna puhul saavad taotlejaks olla asumi huvides tegutsevad ühendused. Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on olenevalt tegevusest kuni 4000 eurot ning omafinantseering peab olema vähemalt 10% projekti kogumaksumusest. Taotlemine toimub elektrooniliselt Riigi Tugiteenuste Keskuse e-toetuse keskkonnas, kuhu saab taotlusi esitada 1. aprillini 2024 kuni kell 16.30.

Taotlusvooru viivad läbi maakondlikud arendusorganisatsioonid, küsimuste korral palun pöörduge maakonna kohaliku omaalgatuse programmi menetleja poole. Täpsema info, juhendid ja lingid maakondlike arendusorganisatsioonide kodulehtedele leiab RTK kodulehelt.

Programmi määrusega saab tutvuda Riigi Teatajas ja RTK kodulehel ülaltoodud lingil.

Taotlusvooru lisainfo:
Birgit Diedrichsen
RTK teenusekoordinaator
+372 663 1883
birgit.diedrichsen@rtk.ee

Kaja Sõrmus
Hiiumaa Arenduskeskus
KOP menetleja
+372 505 2998
kaja.sormus@hiiumaa.ee