Koolitused

ESFi koolitus: Tulemuslik mõjutamine ja loov probleemilahendus

Toimumise koht: Moe Muusa saal, Vabaduse 4a, Kärdla

Toimumise aeg:

R-L 6.-7.11; 13.-14.11; 20.-21.11.2020

Sihtrühm:

  • kõik põhi- või keskhariduseta täiskasvanud
  • kõik erialase ettevalmistuseta ja aegunud erialase ettevalmistusega täiskasvanud
  • madalat haridustaset eeldavatel ametikohtadel töötavad kõrgharidusega elanikud
  • madala haridustasemega oskustöötajad
  • madala haridustasemega väikelastevanemad
  • üldkeskharidusega vanemaealised
  • majanduslikult mitteaktiivsed madala haridustasemega vanemaealised
  • majanduslikult mitteaktiivsed puuetega inimesed
  • tööturul aktiivsed või tööturule naasta soovivad pensioniealised inimesed

Koolitaja: Kaja Puck

Kaja Puck on hinnatud psühholoog ja koolitaja Saaremaalt. Ta on teinud koostööd paljude koolituskeskustega sh Tartu Rahvaülikooliga, ning Hiiumaale tulles soovib ta kõigile osalejatele pakkuda praktilist ja elavat koolituskogemust.

Koolitus toimub koostöös Hiiumaa Ametikooliga, kontaktisik Jane Üksik.

Koolitus on osalejale tasuta.

Koolituse maht: 40 tundi

Õppekava

Koolitus toimub koostöös Tartu Rahvaülikooliga projekti „Arvuti-, keele ja suhtlemisoskuste koolitused vabahariduslikes koolituskeskustes” raames.

Registreerimine siin

Lisainfo:

Kaja Sõrmus, tel 5345 9558, kaja.sormus@hiiumaa.ee

Jane Üksik tel 5690 7746, jane@hak.edu.ee