Noored, Toetused, Uudised

Ettevõtliku Hiidlase projektikonkursile laekus 5 ideed

Ettevõtlik Hiidlane

Hiiumaa noorte omaalgatuskonkursile Ettevõtlik Hiidlane esitati sel aastal 5 ideed kolmest osavallast: 3 Kärdlast, 1 Käinast ja 1 Emmastest. Kokku osales ideede esitamisel 7 noort. Ideede vahel läheb jagamisele 1000€.

13. oktoobriks esitati projektikonkursile ideed “Osalemine Talvistel Ponikarika etappidel”, “Luulekogu kirjastamine”, “Seebi valmistamise töötuba”, “Kalalaager Hiiumaa noortele” ja “Õpime vanematega tülisid lahendama ja hästi läbi rääkima!”. Noorim esitaja oli 9-aastane ja vanim 22-aastane.

Edasi tuleb kõigil idee esitanud noortel valmistada ette esitlus projektikomisjonile, mis tuleb kokku järgneva kuu jooksul. Täpne ideede esitlemise aeg ja koht saadetakse osalejatele meilile. Lähiajal võtavad kohalikud noorsootöötajad oma osavallas elavate noortega ühendust ja aitavad neil valmistuda oma idee esitamiseks.

Projektikonkursi eesmärk on toetada noortekogukonna või noore isiklikule arengule suunatud ja noorte endi poolt algatatud ideede väljatöötamist ja elluviimist. Toetatud projektide kaudu omandatakse uusi oskusi, saadakse uusi kogemusi ja kontakte ning arendatakse ettevõtlikkust.

Varasemalt on läbi Ettevõtliku Hiidlase programmi toetatud näiteks Käina noore Miina Soosteri äriidee elluviimist, teadusteatri töötoa korraldamist Emmaste koolis ja Kärdla noortekohvikute läbiviimist.

Toetust võis taotleda Hiiu maakonnas elav või õppiv 7-26-aastane noor või kuni 5-liikmeline noortegrupp. Ühele projektile eraldatav toetus on maksimaalselt 500 eurot. Projektide elluviimist rahastatakse PATEE programmist noorte ettevõtlikkuse arendamise tegevusena. Programmi rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Loe lisainfot projektikonkursi kohta ja varasemalt toetatud projektide kohta siit.

 

FOTO: Esimeses taotlusvoorus toetati teiste hulgas projekti “Kolm Põrsakest Emmastes” elluviimist (2019). Emmaste Põhikool.