Ettevõtjale

Hiiumaa ettevõtjad peaksid abivajadusest teada andma

18.–24. märtsil veebiplatvormi kriisiabikeskus.ee kaudu kogutud infoküsitlusele COVID-19 mõjust vastas 53 Hiiumaa ettevõtet ja vabaühendust. Nendest 21 ettevõtet ja vabaühendust näeb lähikuudel vajadust töötajate koondamiseks. Püsikulusid tekitavat laenu- ja liisingukoormust on praegu vastanutest 22-l ettevõttel.

Paari päevaga lisandusid küsitlusele veel mõned vastajad ja eelmise nädala lõpuks oli hinnanguid koroonakriisi kohta kokku 60-lt Hiiumaa ettevõttelt. Neist üle poole (31) olid seotud kas kultuuri, meelelahutuse, toitlustuse klienditeeninduse või turismiteenuste pakkumisega. Tööstus ja tootmisettevõtteid oli vastajate hulgas 6, põllumajandus- ja metsandusettevõtteid 5.

Kolmveerand (45) vastanuid esindas kuni viie töötajaga ettevõtet, üle 25 töötaja oli kolmes ettevõttes. Töötajate koondamist peab vajalikuks 24 ettevõtet.

Koguni 21 ettevõtet hindas käibe languseks seoses kriisiga 90-100%. Üle poole (36) arvas, et ajutised ümberkorraldused ei ole ettevõttes võimalikud ja absoluutne enamus (52 ettevõtet) oli arvamusel, et rohkem kui kahe kuu palkade maksmiseks raha ei ole. 25 neist arvas, et juba järgmist palka ei ole võimalik välja maksta.

Hiiumaa Arenduskeskuse juhataja Liis Remmelg ütles, et nii Hiiumaa Vallavalitsus oma kanaleid pidi kui Hiiumaa Arenduskeskus maakondlike arenduskeskuste võrgustiku ja teiste koostööpartnerite kaudu suhtlevad aktiivselt riigiga ning uurivad võimalusi, kuidas ettevõtjaid tekkinud olukorras abistada. “Selleks, et saaksime maakondlike arenduskeskuste koostööna ettevõtjatele võimalikult kasulikku konsultatsiooni, koolitust või muud tuge pakkuda, ootame veel kuni 3. aprillini veebilehe kriisiabikeskus.ee kaudu ettevõtjate tagasisidet oma tegevuse ja kriisiga kerkinud probleemide kohta,” pani ta kõigile Hiiumaa ettevõtjatele südamele oma abivajadusest teada anda.

“Hiiumaal tegutseb palju mikro- ja väikeettevõtjaid – elustiiliettevõtjaid ja peresid, kes pakuvad tööd vaid iseendale ja oma perele ning kelle tegevus on üles ehitatud teenuste pakkumisele sh turism, toitlustus, kultuur, meelelahutus ehk valdkonnad, mis on juba praegu tugeva löögi saanud. Eestis on kriis tõenäoliselt alles tuure kogumas ja veel taanduma ei hakka, mis tähendab, et tõenäoliselt jääb suur osa Hiiumaa elanikest varem või hiljem sissetulekuta. Siin on vaja jõulisemalt riigi tuge meetmete rakendamisel, mis toetavad mikro- ja väikeettevõtjaid,” lisas Hiiumaa Arenduskeskuse juhataja Liis Remmelg.

Hiiumaa Arenduskeskus kuulub üle-eestilisse maakondlike arenduskeskuste (MAK) võrgustikku, kus töötab üle 170 spetsialisti ja konsultandi. Pakume nõustamist ettevõtjatele, investoritele, mittetulundusühingutele ja kohalikele omavalitsustele. Algatame ning viime ellu maakonnale olulisi projekte.

 

Tekst: Peep Lillemägi

 

Lisainfo:

Liis Remmelg

Sihtasutus Hiiumaa Arenduskeskus

juhataja

liis.remmelg@hiiumaa.ee

5055709

arenduskeskus.hiiumaa.ee