Ettevõtjale

Hiiumaa ettevõtjate tunnustamine 2020

Hiiumaa Arenduskeskus koostöös Hiiumaa valla, Hiiumaa Ettevõtjate Liidu, Hiidlaste Koostöökogu, Swedbanki ja Hiiu Lehega kutsuvad üles tunnustama Hiiumaa parimaid ettevõtjaid.

Tunnustame järgnevates kategooriates:

Aasta alustaja 

Tunnustame kuni kolm aastat Hiiumaal tegutsenud ettevõtet uuendusliku idee või võimsa alustamise eest 2019. aasta tulemuste baasil.

Hiiumaa sõber 

Tunnustame initsiatiivikat ettevõtet või isikut, kes oma kogemuste ja teadmistega on panustanud Hiiumaa arengusse.

Kogukonna tegija

Tunnustame Hiiumaal tegutsevat sotsiaalset ettevõtet, mille tegevus on andnud 2019. aastal olulise panuse saare kogukonnale.

Sotsiaalsed ettevõtted on ühiskondliku eesmärgiga organisatsioonid, mis kasutavad oma sihi saavutamiseks ettevõtlust. Lihtsamalt öelduna – sotsiaalsed ettevõtted müüvad oma tooteid või teenuseid eesmärgiga muuta maailma paremaks.

Hiiumaa mainekujundaja

Tunnustame ettevõtet, organisatsiooni või isikut, kelle tegevus on 2019. aastal oluliselt tõstnud Hiiumaa nähtavust saarelt väljaspool, parandanud Hiiumaa mainet või toonud Hiiumaale tuntust.

Kandidaate saab esitada 7. oktoobrini 2020.

ESITA OMA KANDIDAAT SIIN!

Hindamiskomisjon teeb otsused veel kahes kategoorias:

Aasta tegija – Tunnustame 2019. aastal edukalt majandanud Hiiumaa ettevõtet.

Aasta investeerija – Tunnustame Hiiumaa ettevõtet, mis on 2019. aastal saare ja/või oma tegevuse arendusse investeerinud.

Viimases kahes kategoorias hinnatakse kandidaate ainult majandusnäitajate põhjal.

 

Hindamiskomisjon võtab otsuste tegemisel arvesse muuhulgas: 2019. aasta majandusnäitajaid, töötajate arvu, panust maksutulu laekumisse, ettevõtte maksekäitumist, ettevõtte tegevuse seost Hiiumaaga.

 

Konkursile saavad oma ettepanekuid esitada eraisikud, ettevõtted, kohalikud omavalitsused, kodanikuühendused ja muud organisatsioonid, sh kandideerijad ise. Konkursile saab esitada ühe ettepaneku igasse kategooriasse.

 

Hindamiskomisjoni kuuluvad Hiiumaa Arenduskeskuse, Hiiumaa valla, Hiiumaa Ettevõtjate Liidu, Hiidlaste Koostöökogu, Swedbanki ja Hiiu Lehe esindajad.

 

Tunnustused antakse üle 26. novembril toimuval Hiiumaa tänuüritusel, kus saavad tunnustused nii parimad ettevõtjad, vabaühendused kui ka „Kauni kodu” konkursi laureaadid ja Aasta küla tiitli võitja, ja mis sel aastal toimub online sündmusena.