Noored, Uudised

Hiiumaa stipendiumifond hakkab toetama noorte hiidlaste õpinguid väljaspool kodusaart

SA Hiiumaa Arenduskeskus ja Hiiumaa Ettevõtjate Liit moodustasid Hiiumaa noorte stipendiumifondi, mis hakkab toetama Hiiumaa noorte kõrghariduse omandamist Eestis või välismaal. Arenduskeskuse juht Liis Lukas ütles, et fondi asutamise eesmärk on muuta kõrghariduse omandamine Hiiumaa noortele kättesaadavamaks ja mugavamaks ning aidata Hiiumaalt mujale haridust omandama läinud noortel säilitada parem side kodusaarega.

„Maailma majandus muutub järjest komplekssemaks ning ka Hiiumaa ettevõtted vajavad kõrgelt haritud töötajaid. Tööjõuturul peame võistlema mitte ainult ülejäänud Eesti, vaid võib öelda, kogu maailmaga ja seepärast on eriti oluline, et aitame oma noortel konkurentsis püsida,“ rõhutas Lukas.

Hiiumaa Ettevõtjate Liidu juhatuse liikme Andrus Ilumetsa sõnul on fondi üheks oluliseks eesmärgiks, lisaks üliõpilastele rahalise stipendiumi maksmisele, ka tugivõrgustiku pakkumine.

„Saame aidata noortel õpingute ajal kodust eemal paremini hakkama saada, leida neile mentoreid ja praktikakohti Hiiumaa ettevõtetes ehk nende tulevastes töökohtades,“ ütles Ilumets. Lisaks tõi Ilumets välja, et stipendiumi saamine ei kohusta noort kodusaarele tagasi tulema, aga meil on hea meel, kui nii läheb.

Lukas loodab, et stipendiume saavad noored hakata taotlema juba 2023. aastal, kuid kui palju ja mis summades, sõltub fondi moodustumise kiirusest.

„Seeme on külvatud, kuid enne saagi jagamist tuleb taime veel kasta ehk fondi kasvatada. Selleks ootame fondi toetusi ja annetusi. Kui meilt stipendiumi saamiseks peab taotleja olema Hiiumaa valla elanik, siis toetajateks on teretulnud ka suvehiidlased, turistid ja teised Hiiumaa sõbrad,“ kutsus Lukas üles fondi toetama ja lisas, et fond on loodud Eesti Rahvuskultuuri Fondi allfondina.

Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja ütles, et fondi moodustamine Hiiumaa noorte õpingute toetamiseks on väga teretulnud initsiatiiv ning kinnitab, et Hiiumaa majandustegelased otsivad ka ise võimalusi Hiiumaa ettevõtluskeskkonna parandamiseks.

„Kõrgemalt kvalifitseeritud töötajad loovad rohkem lisandväärtust ning kasvatavad ettevõtete käivet ning kasumit. Mis omakorda võimaldab maksta kõrgemat palka ja tähendab vallale ka suuremat maksutulu. Eelkõige on haritud inimeste lisandumine Hiiumaale aga oluline seetõttu, et sellega paraneb kogu meie elukeskkond. Haritud ja ettevõtlikud inimesed on aktiivsed ka kogukonna ühiskondlikus elus, osalevad kultuuri- ja tervisetegevustes ning kujundavad oma eeskujuga jätkusuutlikke ja keskkonnasõbralikke väärtushinnanguid,“ märkis Tasuja.

Stipendiumi saavad taotleda Hiiumaa valla sissekirjutusega kutse- või keskhariduse omandanud õpilased, kes jätkavad õpinguid bakalaureuseõppes või rakenduskõrghariduses.

Lisainfo fondi kohta: https://hiiumaaarenduskeskus.ee/hiiumaa-arenduskeskusest/noorte-stipendiumifond/

Annetusi Hiiumaa noorte stipendiumifondi saab teha alljärgnevalt:

Annetuse saaja:
Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond

Arvelduskontod:
EE117700771000664610 LHV Pank
EE672200221001101347 Swedbank
Selgitus: Annetus Hiiumaa noorte stipendiumifondi

 

Lisainfo:
Liis Lukas
SA Hiiumaa Arenduskeskus juhataja
+372 5115788
liis.lukas@hiiumaa.e