Uudised, Vabaühendused

Kes said seekord KOPist toetust?

Kohaliku omaalgatuse programmi 2024. aasta kevadvoorus esitati arenduskeskusele 19 taotlust: kogukonna arengu meetmesse – 10, investeeringute ja kogukonnateenuse arendamise meetmesse – 9. Taotletav toetuse kogusumma oli 44 601,18  eurot. Kevadvoorus on taotluste rahastamiseks maakonnal 30 000 eurot, mis on 65% toetuste aasta kogusummast.

Komisjon hindas 19 taotlust, millest 13 sai toetust.

Toome siinkohal ära kõik toetust saanud taotlused koos taotlejate endi selgitustega projekti sisu osas:

Hiiumaa Käsitööselts – Suvine käsitöö- ja omatoodangulaat (toetus 2500 eurot)

Toimuv käsitöö- ja omatoodangulaat on kogukonnale oluline sündmus. Tegemist on kohalikke traditsioone säilitava nö käsitöölaulupeoga, millest on oodatud osa saama nii käsitöö tegijad kui lihtsalt austajad. Käsitöölaat on oluline oskuste säilitamiseks ja käsitöölistele võimaluse loomiseks, et näidata ja turustada oma hobi või tööd. Laadal on üle 80 müüja, toimub kultuuriprogramm, on võimalik küsida käsitööalast nõu ja soetada endale meelepärast käsitööd.

Mittetulundusühing Hiiumaa Muinsuskaitse Selts – II MS osalenud hiidlaste mooduli lisamine www.hiidlased.ee keskkonda (toetus 2475 eurot)

Vabadussõjas osalenud hiidlaste info koondav veebikeskkond www.hiidlased.ee on unikaalne – mitte ükski teine piirkond Eestis ei ole suutnud lugeda kokku kõik sealt päritud Eesti riigi sünni juures olnud mehed. II MS osalenud meeste lisamine toob Eesti 20. sajandi sündmused ja hiidlaste osaluse nendes kogukonnale veelgi lähemale. Nii tugevdame kogukonna identiteeti ja panustame ka laiapindse riigikaitse eesmärkidesse.

MTÜ Hiiufest – Hiiumaa kirjandusfestival 2024 (toetus 1080 eurot)

7-9.06 on Kärdlas 3. Hiiumaa kirjandusfestival, mis keskendub kunstiaastale. Kohal on Lastekirjanduse keskus, Pipi ja Lotte, lastekirjanikud Ilmar Tomusk, Kadri Lepp, Mika Keränen. Pealaval on Liia Lüdig-Algvere, Aado Algvere, Liina-Kertu Karjus, Märt Rannast, Raul Vinni, Piret Eesmaa, Valter Parve, Joonas Sildre, Eero Epner, Piret Saluri, Tiit Aleksejev, Tõnis Tootsen, Tõnu Õnnepalu, Järvi Kokla, Harri Rinne, Märt Treier, Ööülikool, Helgi Põllo, Karmen Telvik; on 2 näitust, 2 filmi, kontserdid.

Sõru Merekooli selts – Optimistid väikestele optimistidele (toetus 1080 eurot)

Purjetamine ja meresport on rannakülade lastele ajalooliselt elementaarne oskus, see on ajaloolise järjepidevuse, pärimuskultuuri kandmine ühelt, aktiivne ja sportlik eluhoiak teiselt ja erinevate teadmiste ning oskuste, sh turvalisuse küsimus teiselt ja kolmandalt poolt.

Laste ja noorte tegevus toob kokku ka vanemad, hoiab sadamas elu ning meie klubi tegevus on hea näide kogukonda liitvast algatusest: klubi tegemistes löövad kaasa ka lapsevanemad ja ka külarahvas.

Hiiumaa Käsitööselts – Meistrite Maja köögi lae remont (toetus 2898 eurot)

Projekti toel soovime parandada Hiiumaa Käsitööseltsi kasutuses oleva maja (Vabrikuväljak 2, Kärdla) köögi lae, kus praegu on suur auk, mis on hädapäraste vahenditega kaetud. Projekti tulemusena saab auk laes parandatud ja väheneb soojakadu ja pisenevad elektriarved.

Mittetulundusühing Kärdla Nukuteater – Kärdla Nukuteatri välisfassaadi värvimine (toetus 3891,31 eurot)

Pärast Kärdla nukuteatrimaja suurt rekonstrueerimisprojekti 2018. aastal, mille hulka kuulus ka maja uus välisvooder ja selle värvimine, jäid mõned tööd kahjuks siiski tegemata. Välisvoodri värvimine oli üks nendest. Kerge kruntvärviga toonidud voodrilauad oleks pidanud põhivärvi alla saama hiljemalt 2020. aastaks. Nüüd on viimane aeg see töö ette võtta, et maja välisfassaad ilmastiku tingimustele kauem vastu peaks.

Orjaku Külaselts – Saalimaja aknakatete ja infomaja panipaiga inventari soetamine (toetus 1856,06 eurot)

Erilahendusega pimendavate ruloode soetamine annab võimaluse kogukonnale kasutada saalimaja rohkem kui seni – ruumi pimedamaks tegemine toetab kinoseansside näitamist ja koolituste korraldamist ka suvisel ajal, loodame 2-3 kino ja 1-2 koolituse lisandumist esimesel hooajal. Rulood aitavad leevendada suvel päikse poolt saali liialt palavaks kütmist.
Infomaja erilahendusega kapp ja sirm võimaldavad pinna läbimõeldumat ja otstarbekamat kasutust, et paremini kasutada olemasolevaid uusi võimalusi.

Ühendus Kodukant Hiiumaa – Hiiumaa külade esindajad Eesti külade Maapäevale Värskas 17.-18. august 2024 (toetus 720 eurot)

Eesti Külade 15. Maapäeval Võrumaal Värskas 17.-18. augustil 2024 osaleb vähemalt 15 liikmeline Hiiumaa külade, Hiiumaa valla, Hiiumaa Arenduskeskuse ja MTÜ Hiidlaste koostöökogu ning ettevõtjate esindus, et Maapäeval räägitu ja otsustatu jõuaks nii Hiiumaa küladesse kui ka omavalitsuse esindajate kaudu vallavalitsusse ja volikogusse.

Hiiu Purjelaeva Selts – Paadimatk 2024 (toetus 2430 eurot)

Paadimatk ümber Hiiumaa toimub 25. korda – Orjaku-Kalana etapp kasvatab merekultuuri, toob juurde meresõpru ja ühendab paadiomanikke, toetab kohalikke väikesadamaid. See on võimalus tutvustada uusi sihtkohti ja tuletada meelde, et merel käimine võib lisaks tööle ja vajadusele olla ka tore vaba aja veetmise viis.

Mittetulundusühing Hiiumaa Kino – Hooaja pikendamine ja mitmekesistamine (toetus 1558 eurot)

Hooaja pikendamine ja tegevuste mitmekesistamise eesmärk on leida võimalusi kinofilmide näitamiseks väli- ja autokino seanssidena iga-aastaselt perioodil aprillist septembrini.

Salinõmme Külaarengu Selts – 100 aastat Salinõmme küla taasasustamisest (toetus 2500 eurot)

Salinõmme sadamat teavad paljud. Siit lähevad sajad inimesed merele kalale või külastama küla koosseisu kuuluvaid laidusid.

1833 lõi mõisnik küla maadele mõisa karjamaad ja asustas elanikud ümber. 1919 maareformiga mõisamaad riigistati ning 1924 kavandati talud, ostuõigusega valla elanikele. Tänavu möödub 100 aastat. Küla kogukond on muutunud ning omavahelised kontaktid on jäänud harvaks. Projekt tutvustab küla ajalugu külakogukonna liikmetele ning tugevdab ühist identiteeti ja ühistegevust.

Hiiumaa Laskespordi klubi – Hiiumaa laskespordi kaasajastamine (toetus 3359,16 eurot)

Hiiumaa laskespordi tegevuse kaasajastamine võimaldab selle ala tutvustamist laiemalt avalikkusele ning tagab olemasolevatele harrastajatele paremad, turvalisemad tingimused. Võimalik on ala tutvustada avalikult, kõigile potentsiaalsetele huvilistele atraktiivsemalt, eriti keskenduses noortele. Kogukonnas on võimalus tegeleda harrastustegevusega, mis on arendav ja kasulik oma vaba aja veetmiseks.

Loode-Hiiumaa Külade Selts – Puukuuri, avaliku esinemislava remont ja pingid avaliku ürituse platsile (toetus 3652,47 eurot)

Projekti eesmärk on tagada kogukonnale pakutavate teenuste jätkusuutlikkus. Investeeringu abil korrastatakse avalikus kasutuses olevad rajatised: puukuur saab uksed, lava saab taas kasutada ning osalejad saavad istuda turvalistel pinkidel. Tänu sellele saavad kogukonna liikmeid osaleda neid huvitavates tegevustest turvaliselt ja mugavalt.

 

Lisainfo: Kaja Sõrmus, KOP menetleja, tel 5345 9558, kaja.sormus@hiiumaa.ee