Uudised, Vabaühendused

Kodanikuühiskonna innovatsioonifond on avatud

Innovatsioonifond toetab kogukondade ja kohalike omavalitsuste omavahelist koostööd kogukonnakeskse valitsemisviisi kaudu ning pakub seeläbi võimaluse ühiselt tõsta elanikkonnakaitse võimekust kogukonnas.

Julgeolekuolukorrast tingituna on 2023. aastal innovatsioonifondi fookuses just elanikkonnakaitse.

Taotlusi saab esitada ajavahemikul 22. augustist kuni 30. novembrini 2023.

Taotlusvooru eesmärk on:

  • kogukonnakeskse valitsemisviisi rakendamine kohalikus omavalitsuses;
  • elanikkonnakaitse  vajaduste väljaselgitamine ja kohalikke olusid ning võimalusi arvestades nende lahendamine.

Innovatsioonifondist saab 2023. a. toetust taotleda:

  • kohaliku tasandi elanikkonnakaitse vajaduste väljaselgitamiseks (nt arutelud, ümarlauad, kriisirollide kaardistamine ja loomine, kriisivalmiduse liidrite määramine jne) kui need ei ole veel teada ja/või kokku lepitud kogukondlikult ja/või

kui kohaliku tasandi elanikkonnakaitse vajadused on välja selgitatud, siis

  • konkreetsete elanikkonnakaitse vajaduste rahastamiseks (nt teenuste tellimine, inventari soetamine, elektri varustuskindluse tagamine, kriisivarude kaardistamine, soetamine ja täiendamine, kriisiplaani koostamine, varjumiskohad ja -kindlus jne).

Projekti elluviimise periood on alates kodanikuühiskonna innovatsioonifondi üldtingimuste kehtestamisest 26. juunil 2023. a kuni 31. augustini 2024. a.

Taotlejaks saab olla Eestis registreeritud mittetulundusühing, mis tegutseb põhikirja järgi avalikes huvides või seltsing, mis tegutseb kirjaliku seltsingulepingu järgi avalikes huvides.

Omafinantseeringu nõuet ei ole.

Taotlusi saab esitada 22. augustist kuni 30. novembrini 2023 Kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemi (TMS) kaudu aadressil https://toetused.kul.ee/et/login ning taotlusega koos tuleb esitada:

  • kohaliku omavalitsuse vormikohane kinnituskiri (vorm kättesaadav siit);
  • vajadusel taotleja esindusõigust tõendav volikiri;
  • kirjalik seltsinguleping, kui taotlejaks on seltsing.

Elanikkonnakaitse vajaduste väljaselgitamisse ja toetuse taotlemise koostamisse peab olema kaasatud Päästeameti esindaja, kellel on erialane pädevus hindamaks kavandatavate tegevuste seotust, mõju ja oodatavat tulemust elanikkonnakaitsele kohalikul tasandil.

KÜSKi infotund toimub 25. augustil kell 14.00 keskkonnas Zoom.

  1. mail korraldas siseministeerium innovatsioonifondi taotlusvooru tutvustava info- ja veebiseminari.
    Infotunni videosalvestuse, ettekanded ning korduma kippuvad küsimused leiate Siseministeeriumi kodulehelt.

 

Rohkem infot:
https://www.siseministeerium.ee/tegevusvaldkonnad/sidus-uhiskond/kodanikuuhiskonna-innovatsioonifond
https://kysk.ee/taotlejale/toetused-vabauhendustele/taotlusvoorud/kif23/
https://hiiumaaarenduskeskus.ee/kodanikuuhiskonna-innovatsioonifondi-fookuses-on-elanikkonnakaitse/

 

Lisainfo:
Martina Martinson-Nigu, Hiiumaa valla ennetusspetsialist, tel 5860 0972, martina.martinson-nigu@hiiumaa.ee;
Kaja Sõrmus, Hiiumaa Arenduskeskuse vabaühenduste konsultant, tel 5345 9558, kaja.sormus@hiiumaa.ee
Kerstin Rei, KÜSKi koordinaator, tel 5845 5754, kerstin.rei@kysk.ee