Toetused, Vabaühendused

Kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor avatakse 1. märtsil

Alates 1. märtsist avaneb kohaliku omaalgatuse programmi taotlusvoor, kust kogukondadesse panustavad mittetulundusühingud ja sihtasutused saavad taas oma tegevuseks toetust küsida.

Toetust saab taotleda kahest meetmest:
Kogukonna arengu meetmega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse ning maksimaalne toetussumma on 2500 eurot.

Investeeringute ja kogukonnateenuste arendamise meetmega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse, maksimaalne toetus on 4000 eurot.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides oma piirkonna heaks tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kus ei osale liikmena omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.

Taotlemine toimub elektrooniliselt e-toetuse süsteemis, kuhu saab taotlusi esitada kuni 1. aprillini kell 16.30. Lingid taotlemiseks leiad Hiiumaa Arenduskeskuse veebilehelt.

Programmi tutvustatakse 18. märtsil kell 14 toimuval infopäeval ZOOM keskkonnas.

Registreerimine 16. märtsini SIIN

 

Lisainfo: Hiiumaa Arenduskeskus, Kaja Sõrmus 5345 9558, kaja.sormus@hiiumaa.ee