Toetused, Uudised, Vabaühendused

Kohaliku omaalgatuse programmi kevadvooru toetused on jagatud

Kohaliku omaalgatuse programmi 2023. aasta kevadvoorus esitati Hiiumaa Arenduskeskusele 22 taotlust: kogukonna arengu meetmesse – 11, investeeringute ja kogukonnateenuse arendamise meetmesse – 11.

Hindamisele läks kokku 20 taotlust: 10 kogukonna arengu meetme ja 10 investeeringute ja kogukonnateenuste arengu meetme taotlust.

Hindamiskomisjoni ettepanekule toetudes tegi Hiiumaa Arenduskeskuse juhataja otsuse toetada järgmisi projekte:

Kogukonna areng:

  1. Hiiumaa Käsitööselts – Suvine käsitöö- ja omatoodangu laat 2023 – toetussumma 2300 eurot
  2. Mittetulundusühing Suuremõisa Loss – Suuremõisa lossipäevade korraldamine ja läbiviimine 2.–3. juunil 2023 – toetussumma 1 000 eurot
  3. Putkaste Külaselts – Hiiumaa 5. Öölaulupeo korraldamine – 2500 eurot
  4. MTÜ Vananaistesuvi – Saunamaa Hiiumaa – 2430 eurot
  5. MTÜ Hiiumaa Poistekoor – Hiiumaa tütarlastekoori ja Hiiumaa poistekoori 5. hooaja tegevuste toetamine – 2500 eurot

Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine:

  1. Orjaku Külaselts – Külakeskuse tehniliste vahendite kaasajastamine – 1 013,75 eurot
  2. Hiiumaa Käsitööselts – Aknad II – 4000 eurot
  3. Haridusselts EDU – Puski õigeusu kiriku kellatorni uksed ja luugid – 2916 eurot
  4. Hiiumaa Laskespordi Klubi – Hiiumaa laskespordi tegevuse arendamine – 3915 eurot
  5. Hiiumaa Tenniseklubi – MTÜ Hiiumaa Tenniseklubi väliväljakute kastmissüsteemide uuendamine – 4000 eurot

Taotletav toetuse kogusumma oli 55 023,55  eurot. Kevadvoorus oli taotluste rahastamiseks maakonnal vahendeid 27 000 eurot.

Otsused on taotlejatele välja saadetud.

Lisainfo: Kaja Sõrmus, KOP menetleja, tel 5345 9558, kaja.sormus@hiiumaa.ee