Toetused, Vabaühendused

Kohaliku omaalgatuse programmile esitati 21 taotlust

30. aprilliks esitati e-keskkonna kaudu 8 kogukonna arengu ehk meetme 1 projekti ning 13 investeeringute ja kogukonnateenuste arendamise ehk meetme 2 projekti. Hindamiskomisjonile läheb neist 19, sest kaks taotlust ei vastanud nõuetele.

Projektide kogusumma on 67 075 eurot, millest toetuseks küsitakse 47 449 eurot ja omaosaluse panus on 19 626 eurot.

Kokku on kevadvoorus jagada 18 906 eurot.

Hiiumaa arenduskeskusel on taotluste menetlemiseks ja hindamiseks aega 50 tööpäeva. Hiljemalt 14. juuliks 2021 on otsused tehtud ja rahastatud projektide toetussummad taotlejatele üle kantud.