Toetused, Vabaühendused

KOP sügisvoorust toetuse saajad

Kohaliku omaalgatuse programmi 2020. aasta sügisvoorus esitati Hiiumaa Arenduskeskusele 16 taotlust, neist meetmesse 1 laekus 7 taotlust ja meetmesse 2 esitati 9 taotlust. Taotletav toetuse kogusumma oli 36 096  eurot. Sügisvoorus oli taotluste rahastamiseks maakonnal vahendeid 10 023,74 eurot. Komisjon toetas seitset taotlust.

Toetuse saajad 2020 aasta sügisvoorus on:

 

Meede 1 – Kogukonna areng

Toetuse saaja Projekti nimi Eraldatud toetus
  1. Hiiumaa Käsitööselts
Talvine käsitöö- ja omatoodangulaat

741,25

  1. Tuulte Tee
Vabatahtlike seltsiliste oskuste mitmekesistamine

1 991,00

  1. Ühendus Kodukant Hiiumaa
Hiiumaa esindajad Eesti külade XIV Maapäevale

655,75

 

Kokku:

3388,00

 

Meede 2 – Kogukonnateenused

Toetuse saaja Projekti nimi Eraldatud toetus
  1. Orjaku külaselts
Saalimaja inventari täiendamine

1 887,63

  1. Kassari Haridusselts
Restaureeritud metallpärjad Kassari kabelis on kogukonna koostöö tulemus ja osa meie kultuuriajaloost

888,00

  1. Loode-Hiiumaa Külade Selts
Muruniiduk seltsile

630,00

  1. EELK Käina Martini kogudus
Käina kiriku avamine ja tutvustamine külalistele ja kogukonnale

3230,11

 

Kokku:

6635,74

 

SA Hiiumaa Arenduskeskuse juhataja on komisjoni ettepaneku kinnitanud, otsused on taotlejatele välja saadetud.

 

Kaja Sõrmus

KOP menetleja

Hiiumaa Arenduskeskus