Toetused, Uudised, Vabaühendused

KOPi sügisvoorus sai toetust kuus taotlust

Kohaliku omaalgatuse programmi 2023. aasta sügisvoorus esitati arenduskeskusele 9 taotlust: kogukonna arengu meetmesse – 6, investeeringute ja kogukonnateenuse arendamise meetmesse – 3.

Kõik taotlused vastasid nõuetele ja komisjon hindas neid kõiki. Toetust jagus kuuele taotlusele.

Kogukonna arengu meetmes toetati:

  1. Hiiumaa Käsitööselts – Talvine käsitöö- ja omatoodangu laat 2023, toetus 2500 eurot
  2. Mittetulundusühing Suuremõisa Loss – Suuremõisa lossipäevade korraldamine ja läbiviimine 7.–8. juunil 2024, toetus 2500 eurot
  3. MTÜ Tantsumajakas – Tiina Tantsustuudio tantsuetendus „Kaunitar ja koletis“ ja ettevalmistav laager, toetus 2500 eurot
  4. Ühendus Kodukant Hiiumaa – Vanus ei loe! Elukestev õpe Hiiumaal vol 2, toetus 1400 eurot
  5. Klubi Pühalepa Vanamehed – Mereajaloo raamatu “Mere ja meeste lood” väljaandmine, toetus 2500 eurot

Investeeringu ja kogukonnateenuse arendamise meetmes toetati:

  1. Hiiumaa Käsitööselts – Aknad III, toetus 3510 eurot

Taotletav toetuse kogusumma oli 23 158  eurot. Sügisvoorus oli taotluste rahastamiseks maakonnal vahendeid 14 944,25 eurot.

Otsused on taotlejatele välja saadetud.

 

Kaja Sõrmus, KOP menetleja