Ettevõtjale, Toetused, Vabaühendused

MATA 2022 taotlusvoor on avatud

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) avas 15. novembril 2021 taotlusvooru, kuhu maakondlikud arendusorganisatsioonid saavad esitada ettepanekuid riigi toetusele maakondlike arengustrateegiate tegevuste täitmiseks 2022. aastal. Taotlusvoor lõppeb 15. veebruaril 2022 ja toetust rahastab Rahandusministeerium riigieelarvest.

Hiiumaa taotlused esitada Hiiumaa Arenduskeskusele digiallkirjastatult aadressile  arenduskeskus@hiiumaa.ee hiljemalt 17. jaanuariks 2022.

Taotlejaks võib olla maakonna arengustrateegia tegevuskavas kokkulepitud tegevuse eestvedaja – kohaliku omavalitsuse üksus, MTÜ, sihtasutus, äriühing, riigiasutus, avalik-õiguslik ülikool.

Minimaalne toetuse suurus on 30 000 € (põhivarainvesteeringute projektide puhul 50 000 €).

Maksimaalne toetuse määr on 75% abikõlblikest kuludest. Riigiabi projektide puhul järgitakse täiendavalt riigiabi reegleid.

Maakonna tasandil valitakse välja kõige laiema mõjuulatusega projektid, mis peavad vastama järgmistele nõuetele:

–       panustavad „Eesti regionaalarengu strateegia 2014-2020″ eesmärkidesse;

–       panustavad maakonna arengustrateegia eesmärkidesse;

–       sisalduvad maakonna arengustrateegia tegevuskavas;

–       on vähemalt maakondliku ulatusega mõjuga (Harjumaa ja Ida-Virumaa puhul vähemalt viie omavalitsuse ulatusega mõjuga).

 

Lisainfo ja taotlusvormi leiad: https://hiiumaaarenduskeskus.kovtp.ee/matahttps://rtk.ee/meede-maakondade-arengustrateegiate-elluviimise-toetusmeede