Ettevõtjale, Toetused, Vabaühendused

MATA projektide esitamise tähtaega on pikendatud 31. detsembrini

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) avas 16. novembril 2020 taotlusvooru, kuhu maakondlikud arendusorganisatsioonid saavad esitada ettepanekuid riigi toetusele maakondlike arengustrateegiate tegevuste täitmiseks 2021. aastal. Taotlusvoor lõppeb 15. jaanuaril 2021 ja toetust rahastab Rahandusministeerium riigieelarvest.

Hiiu maakonna taotluste esitamise tähtaega on pikendatud 31. detsembrini 2020. Taotlused esitada Hiiumaa arenduskeskusele aadressil arenduskeskus@hiiumaa.ee. Taotlusvormi ja lisainfo leiad siit: https://hiiumaaarenduskeskus.kovtp.ee/mata