Vabaühendused

MTÜde ümarlaud 15. märtsil

Hiiumaa Arenduskeskus ja Hiiumaa Vallavalitsus kutsuvad Teid vabaühenduste ümarlauale, mis toimub teisipäeval, 15. märtsil 2022 kell 16-18 Hiiumaa vallamajas volikogu saalis.

Kui kohale tulla ei ole võimalik, siis saab osaleda ka veebi teel. Osalemisest palume teada anda hiljemalt 11. märtsiks registreerudes SIIN. Soovijatele saadame osalemiseks veebilingi 14. märtsil.

  1. Ülevaade valla arengutest – vallavanem Hergo Tasuja
  2. Hiiumaa sündmuste kalender, kuidas sinna andmeid sisestada ning mis muudatused on plaanis – Hiiumaa turismiklastri juht Kristel Üksvärav.
  1.  Regionaalse kultuuritegevuse toetuse taotlemisest – ERK rahvakultuurispetsialist Helle-Mare Kõmmus
  1. Avaliku ürituse loa taotlemine. Mida on vajalik üritustele loa taotlemisel silmas pidada,  mis on tehtud muudatused – valla kultuurispetsialist Eve Ellermäe.

Hetkel kehtiv Hiiumaa valla avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord asub siin 

Seletuskirjaga saab tutvuda siin.

  1. Hiiumaa valla mittetulundusliku tegevuse toetamise kord. Plaanis on antud korda muuta, seetõttu sooviks  võimalikult laiapõhjaliselt teada sihtgrupi vajadusi ja probleeme seoses taotlemisega. Mis on vabaühenduste esindajate arvates praeguses vabaühenduste toetamise korras hästi, mis halvasti?  Arutelu.

Link tutvumiseks hetkel kehtivale  mittetulundusliku tegevuse toetamise korrale:

https://www.riigiteataja.ee/akt/424092019024

  1. Koostöö kogukondadega. Kodukandi arvamused ja ettepanekud – Ester Tammis, Ühendus Kodukant Hiiumaa

 

Lisainfo: Kaja Sõrmus, 5345 9558, Kaja.sormus@hiiumaa.ee