Ettevõtjale, Toetused

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetuse lisavoor on avatud

Riigi Tugiteenuste Keskus avas 15. märtsist 2021, üle-eestilise lisavooru Piirkondade Konkurentsivõime Tugevdamise (PKT) toetuse taotlemiseks. Voor on avatud kuni 15. juulini kell 17.00 2021.a.

Toetuse andmise eesmärk on majandusaktiivsusesealhulgas tööhõive ja ettevõtlusaktiivsuse kasv väljaspool Tallinna ja Tartu linnapiirkondi. Toetatakse projekte, mis sisalduvad maakonna arengustrateegia tegevuskavas ja mis panustavad meetme määruses toodud eesmärgi, tulemuse ja väljundite saavutamisesse. Toetatavatel tegevustel peab olema vähemalt maakondliku või suurema piirkonna ulatusega mõju.

Igast maakonnast saab esitada maksimaalselt ühe maakonna ülese tähtsusega projektitaotluse, lisaks saavad maakonnad osaleda ühes piirkondlikus koostööprojektis.

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetuse lisavooru tingimustega saate tutvuda RTK kodulehel.