Ettevõtjale

Põllumajandusmaastiku elurikkuse teemapäev 21.01.2020 Maaeluministeeriumis

Maaeluministeerium koostöös Põllumajandusuuringute keskusega kutsub osalema põllumajandusmaa elurikkuse teemapäeval.

Keskkonnahoiu ja kliimaeesmärkide roll on uue ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava koostamisel ja sekkumiste väljatöötamisel suure osakaaluga, mille all tuleb eraldi panustada elurikkuse kaitsesse, edendada ökosüsteemi teenuseid ning säilitada elupaiku ja maastikke. Seda kõike on juba arvesse võetud Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030 raames, aga uue perioodi täpsemad sekkumised on strateegiakavas alles välja töötamisel.

Põllumajandusmaa elurikkuse teemapäevaga soovimegi saada ülevaadet, mis seisus on meie põllumajandusmaa elurikkus ja mida saame teha, et seda hoida ning kujundada sobivaid sekkumisi tulevikuks.

Teemapäeva info on leitav Maaeluministeeriumi kodulehelt  https://www.agri.ee/et/pollumajandusmaa-elurikkuse-teemapaev-21-jaanuar-2020

Teemapäev toimub 21. jaanuaril 2020 algusega 09.30 Maaeluministeeriumi suures saalis (Lai tn 39/Lai tn 41, Tallinn).

Teemapäeval osalemiseks palume registreeruda hiljemalt 20.01.2020 kodulehel asuva vormi kaudu.

Teemapäevast tehakse ka veebiülekanne, mille link tuleb jooksvalt kodulehele.

Lugupidamisega

Taavi Kurvits
peaspetsialist  | maaelupoliitika ja analüüsi osakond

625 6526