Turism, Uudised

Saaremaa ja Hiiumaa ühine reisiajakiri tutvustab saarelise sihtkoha eeliseid

Saare maakond ja SA Hiiumaa Arenduskeskus andsid koostöös välja ühise eesti- ja inglisekeelse reisiajakirja Mo Saared, mis tutvustab saari ühtse turismipiirkonnana. Saare maakond on varem kolm korda andnud välja ajakirja Mo Saaremaa, tänavu aga ühendati jõud hiidlastega ning kujundati trükisest ühtne piirkonnatrükis.

“Saarelistel sihtkohtadel on oma selge eripära. Kuulume koos Saaremaaga UNESCO Lääne-Eesti saarte biosfääri programmialasse ning ainuüksi meie unikaalsed looduslikud ja kultuurilised pärandkooslused on paljude välisturistide jaoks külastamist väärivad haruldused. Ehk siis mitte ainult meie meri ja mets, vaid ka hiidlased-saarlased, meie saun, soolakala ja igale saarele ainuomane pärimuskultuur on linnastunud eurooplastele suur eksootika. Siiski on saarelisus tugev magnet ka Eesti siseturistidele ning seda erilisust meie ühistrükis ka rõhutab,“ kommenteeris Hiiumaa turismiklastri juht Kristel Üksvärav. ”Ühtlasi soovitame meie külalistel ühe reisi jooksul külastada mitut saart, seda võimaldab ka saartevaheline transport.”

Turismisihtkoha arendamine Saare maakonna ja Hiiumaa senisest suuremas koostöös ning ühistegevustes on ka EAS-i riiklik turismipoliitika suund. Saarte ühisosaks on lisaks saarelisele eksootikale ka hoitud elukeskkond, pärimus, ehedad ja kohalikku keelt kõnelevad inimesed, aga ka kalapüük, laevaehitus ja meresõit ning oma toidu- ja joogitraditsioonid.

Tänapäeval tähendab see kõik lisaks keskkonna ja pärandkoosluste kaitsele ka kestlikku majandamist ning ettevõtlust laiemalt. Mõlemal maakonnal on rahvusvahelise rohelise sihtkoha tunnustus Green Destination hõbemärgis. Rohetrepi põhimõtteid järgides on ajakiri trükitud kõige keskkonnasõbralikumal viisil, kasutatud on kohalikke töövõtjaid, modelle ja intervjueeritavaid ning ajakirjas tutvustatakse eelkõige jätkusuutlikkusele panustavaid külastusteekondi ja -teenuseid.

“Aeglast turismi väärtustava külalise jaoks on elementaarne, et puhkuse ajal nauditavad elamused on kvaliteetsed ning kohalikke ressursse – nii loodust kui ka inimest säästvad. Meie soov on kõnetada teadlikku külastajat, kes viibib piirkonnas kauem, väärtustab kohalikku looduskeskkonda, huvitub saarte isikupärast ja on valmis eheduse ning kvaliteetse toote-teenuse eest rohkem maksma. Taolise külastaja tähelepanu saavutamiseks on maakondade omavahelises koostöös reisiajakirja välja andmine esimene suurem samm,” rääkis Saaremaa vallavalitsuse turismi- ja turundusjuht Maria Ruubas.

Ajakirja kaantel on kohalike inimeste kõrval tähtsal kohal Läänemeri ning merisiig kui aasta kala.

“Saare inimestena on meri meile ääretult tähtis, nii läheb meile eriti korda Läänemere tervis ning kalade mitmekesisus. Just sellepärast teeme kaantel ka pisikese kummarduse Briti heategevusorganisatsiooni Fishlove kampaaniale, kus mitmed kuulsused poseerisid kaladega, et pöörata tähelepanu ülepüügi ohtudele. Soovime, et ajakiri oleks teenäitajaks ja inspiratsiooniks nii meie oma inimestele kui turistidele,” märkis Ruubas.

Ajakirja Mo saared trükiti 5000 eksemplari. Ajakirja valmimist rahastasid LEADER, Saarte Koostöökogu kaudu, meede 1 Ettevõtete konkurentsivõime suurendamine ja ühistegevus „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” eesmärkide saavutamiseks ja Euroopa Regionaalarengu Fond piirkonna konkurentsivõime tugevdamise meetme kaudu.

Lisainfo:

Kristel Üksvärav
Hiiumaa turimisklastri juht
+372 5156329
kristel.uksvarav@hiiumaa.ee
www.hiiumaa.ee

Maria Ruubas
Saaremaa vallavalitsuse turismi- ja turundusjuht
+372 5170849
maria@visitsaaremaa.ee
www.visitsaaremaa.ee