Turism, Uudised

Sihtkoha turunduse ja arenduse koordinaatorina asus tööle Joanna Elisabeth Viik

Joanna tööülesanded Hiiumaa Arenduskeskuses on seotud Hiiumaa ja Saare maakonna kui turismisihtkoha konkurentsivõime tugevdamisega läbi turundus- ning arendustegevuste.

Hiiumaaga seovad teda siinsed juured ja oma kodu loomine.
Kõrghariduse on ta omandanud Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis turismi- ja hotelliettevõtluse õppekava sihtkoha juhtimise suunal (cum laude, 2022). Lõputöö sooritas ta teemal ,,Pereturistide külastajateekond turismisihtkohas Hiiumaa näitel’’, millega saab tutvuda https://dspace.ut.ee/handle/10062/83203.

Töökogemused on mahukalt mitmekülgsed – neid kogus ta töötades üle kaheksa aasta projektijuhina reklaamiagentuuris BrandAbout, osaledes vabakutselisena turundusprojektides ja panustades vabatahtlikuna kultuurisündmustesse.

Joannat paelub Hiiumaa kõrvulukustav vaikus, heli- ja valgusreostuse olematu eksistents. Samuti on talle oluline puhas ja hoitud looduskeskkond, et saaks ise võimalikult erisuguseid toiduaineid kasvatada ja kindlamalt tuleviku poole sammuda. Enda kirjeldamiseks ütleb Joanna, et ’’vajadusel diplomaat, vajadusel tantsupeo hing’’ ning lisab, et puhkehetkedel loeks ta heal meelel tiigi ääres Alliksaart.
Uues rollis loodab ta mitmekülgselt panustada. Eriti oluline on tema sõnul just koostöö erinevate osapoolte vahel arendamaks konkurentsivõimelisi turismipiirkondi.