Toetused, Vabaühendused

Tänasest saavad kogukonnad taas kohalikeks algatusteks raha taotleda

PRESSITEADE
1.09.2023

Alates 1. septembrist on avatud kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoor, kust kogukondadesse panustavad mittetulundusühingud ja sihtasutused saavad taas oma tegevuseks toetust küsida. Sel aastal panustab riik läbi programmi kogukondade arengusse 1,2 miljonit eurot. Maksimaalne toetussumma on olenevalt tegevusest kuni 4000 eurot projekti kohta, taotluste esitamise tähtaeg on 2. oktoober kell 16.30.

„Aktiivsete kogukondade eestvedamisel on mitmed piirkonnad saanud endale näiteks populaarse külakeskuse või mänguväljaku, sportimisplatsi või lõkkekoha. Samuti on läbi viidud erinevaid festivale ja kontserte, mis pakuvad rõõmu nii kohalikele kui ka külastajatele,” ütles regionaalminister Madis Kallas. “Just selliste kogukondi tugevdavate tegevuste, vajalike teenuste ja väikeinvesteeringute jaoks on võimalik kohaliku omaalgatuse programmist raha taotleda. Sügisvooruks on maakondade peale kokku kasutada üle poole miljoni euro. Kutsun üles kõiki aktiivseid kogukonna esindajaid oma heade ideede realiseerimiseks võimalust kasutama ja toetust taotlema!“

Riigi Tugiteenuste Keskuse teenusekoordinaator Birgit Diedrichseni sõnul on taotlusvoorude kaudu toetust saanud läbi aastate väga erinevad projektid ja jätkuvalt rohke osavõtt ning huvi programmi vastu annab märku, et  programm on kohalike kogukondade ideede elluviimiseks väga vajalik. „Käesoleva aasta kevadvoorus esitati 724 taotlust mahus 1,9 miljonit eurot. Neist sai rahastuse 288 projekti summas 737 840,25 eurot, millega toetati nii kogukondlikku arengut, investeeringuid kui teenuseid,“ märkis Diedrichsen.

Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on aidata kaasa tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ning püsimisele. Toetust saab taotleda kahest meetmest.

Kogukonna arengu meetmega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse ning maksimaalne toetussumma on 2500 eurot. Investeeringute ja kogukonnateenuste arendamise meetmega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse, maksimaalne toetus on 4000 eurot.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides oma piirkonna heaks tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kus ei osale liikmena omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole. Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on olenevalt tegevusest kuni 4000 eurot ning omafinantseering peab olema vähemalt 10% projekti kogumaksumusest. Taotlemine toimub elektrooniliselt Riigi Tugiteenuste Keskuse e-toetuse keskkonnas, kuhu saab taotlusi esitada 2. oktoobrini kuni kell 16.30. Taotlusvooru viivad läbi maakondlikud arendusorganisatsioonid:

Täpsem info ja juhendid on leitavad ülaltoodud arendusorganisatsioonide kodulehtedel, programmi määrusega saab tutvuda Riigi Teatajas ja RTK kodulehel: https://www.rtk.ee/meede-kohaliku-omaalgatuse-programm

Taotlusvooru lisainfo:
Birgit Diedrichsen,
RTK teenusekoordinaator
+372 663 1883
birgit.diedrichsen@rtk.ee