Vabaühendused

Vabaühenduste juhtide arenguprogramm 2020

Vabaühenduste juhtide arenguprogrammi 2020 raames toimub Hiiumaal
MTÜ katusorganisatsioonide arenguvajaduste analüüsi ja arengu planeerimise koolitus (I moodul) ja kolm koolitust+kovisiooni erinevatel teemadel (II moodul).
I moodul 
MTÜ katusorganisatsioonide arenguvajaduste analüüsi ja arengu planeerimise koolitus
Toimumisaeg: 4.-5. september kl 9-17, 16 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Valgu seltsimaja
Koolitaja: Kaidi Holm, Juhatuse kompetentsikeskus OÜ
II moodul
Meeskonnatöö (koolitus+kovisioon)  – 18. september 2020 kell 16-19, 2+2 akad tundi
Kaasamine ja koostöö (koolitus+kovisioon) – 2. oktoober 2020 kell 16-19, 2+2 akad tundi
Läbipõlemise ennetamine (koolitus+kovisioon) – 16. oktoober 2020 kell 16-19, 2+2 akad tundi
Toimumiskoht: Hiiumaa Arenduskeskuse II korruse õppeklass
Koolitaja: Iris Degtjov, psühholoog (MA)
KoolitajadKaidi Holm on Juhatuse Kompetentsikeskus OÜ juhataja, juhtiv koolitaja ja konsultant. Kaidil on nii pedagoogiline (Jyväskylän Opettajakorkeakoulu) kui ka õigusalane (Tartu Ülikool) kõrgharidus ja põhjalikud kvaliteedijuhtimise alased teadmised (Tallinna Tehnikaülikool) ning üle 15-aastane kogemus mittetulundusühingute ja sihtasutuste juhtorganite liikmete koolitamisel ja nõustamisel.  Seniste koolituste põhiteemadeks on olnud hea valitsemine, juhtimise juriidika, eesmärgikeskne strateegiline planeerimine, projektijuhtimine, arengukavade koostamine, juhatuste  pädevus- ja kompetentsimudelite loomine ning organisatsioonide enesehindamissüsteemide disain.
Kaidi on välja töötanud mitmeid metoodilisi materjale MTÜ ja SA juhatuse töö parendamiseks ja hindamiseks ning on kirjutanud muuhulgas Hea valitsemise käsiraamatu ühenduste juhtidele.
Iris Degtjov on psühholoog, kes on lisaks psühholoogi tööle tegutsenud erinevates vabaühendustes nii vabatahtliku kui projektijuhina. Omab kogemust koolitajana ja kovisioonide läbiviijana erinevate valdkondade spetsialistidele.

 

Koolituse hind: 30 eurot/MTÜ. Kui osaleb 2 inimest ühest MTÜ-st, siis on hind 15 eurot/in

Registreerimine SIIN  28. augustini 2020

Lisainfo: Kaja Sõrmus, kaja.sormus@hiiumaa.ee, tel 5345 9558

 

Arenguprogrammi rahastab SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital