Ettevõtjale, Uudised

Valminud on Hiiumaa majandusülevaade 2022

Majandusülevaates võetakse kokku 2022. aasta jooksul Hiiumaa majanduselus toimunud olulised sündmused ja kirjeldatakse erinevate majandussektorite tulemusi.

Teemad lähemalt:

  • Majandusaasta 2022 Hiiumaa Arenduskeskuse pilgu läbi
  • Hiiumaa ettevõtluskeskkond (transport, tööturg, kinnisvara)
  • Ettevõtluse tugiorganisatsioonid
  • Noorte ettevõtlikkuse arendamine
  • Hiiumaa majanduse üldnäitajad
  • Ettevõtlussektorite üldnäitajad ja sektorite ülevaade
  • Eksport Hiiumaa majanduses
  • 2022 tõi Hiiumaale tagasi ekskursioonibussid ja välismaalased
  • Tunnustatud Hiiumaa tegijad 2022

Trükiseid saab vallavalitsusest ja arenduskeskusest.
PDF-versioon leitav: https://hiiumaaarenduskeskus.ee/ettevotlus/majandusulevaade/