Turism

Valmis Hiiumaa ja Saaremaa klienditeekonna uuring

SA Hiiumaa Arenduskeskus ja Saaremaa Vallavalitsus tellisid käesoleva aasta III kvartalis uuringu, mis keskendus saarte külastajate klienditeekonna uurimisele.

Eesmärgiks oli koguda klienditeekondade kirjeldusi Eestist, Soomest ja Lätist tulnud külastajatelt. Täpsemalt moodustasid valimi nimetatud riikidest pärit pereturistid ja sõpruskonnad, kes olid vahemikus 2021–2022 külastanud nii Hiiumaad kui Saaremaad või ühte neist. Andmeid koguti veebiintervjuude teel ning väikese valimi tõttu on tulemuste tõlgendused pigem indikatiivsed.

Uuringu tulemustest selgus, et eestlastest pereturistide ja sõpruskondade klienditeekonnad ei erinenud oluliselt. Eestlaste külastused Saaremaale ja Hiiumaale olid kasutatavate teenuste mõttes enamasti üsna kontsentreeritud, muid tasulisi teenuseid, peale majutuse ja toitlustuse, kasutati vähe. Soomlastest külastajad kasutasid enam ja mitmekesisemalt erinevaid tasulisi teenuseid ning nende külastusteekond oli mitmekülgsem. Nende jaoks on oluline selge ja kättesaadav informatsioon, näiteks võiks parendada Google Maps keskkonnast leitavat informatsiooni ja kasutada ära võimalusi Soome-Eesti suunal sõitvatel laevadel. Lätlastest külastajate puhul näis, et nii perepuhkuse veetjate kui sõpruskonnaga reisijate reisiprogramm oli kohapeal kitsam ja piirdus tuntumate kohtade ja tegevustega. Üheks põhjuseks võib nimetada infopuuduse või selle olemasolu arusaadavas keeles. Informatsiooni reisi planeerimisel otsiti nii visitestonia.ee kui ka hiiumaa.ee lehtedelt.

Võib kokkuvõtvalt järeldada, et aktuaalne on just informatsiooni kättesaadavus. Oluline on pakkuda külastajatele erinevates keeltes, vormides ja asukohtades informatsiooni. Pakkudes näiteks soome- ja inglisekeelseid turundusmaterjale laevadel ning lisades mitmekeelseid turunduslahendusi digikanalitesse.

Loe uuringut täismahus siin.

Peamised sihtrühmi iseloomustavad aspektid olid:

 • Eestlased:
  • Idee endalt, sõbralt, pereliikmelt
  • Infot hangiti pereliikmelt, sõbralt
  • Reisi kestus keskmiselt 3–5 päeva
  • Ööbiti kämpingus või AirBnb korteris
  • Enne reisi broneeriti majutus, praam
  • Reisi ajal muljeid SoMes ei jagatud, samuti ka tagasisidet mitte
  • Üldine hinnang reisile hea või väga hea
  • Plaaniti ka tulevikus külastada
  • Puudused/soovitused: tegevuskohad noortele, söögikohad Kärdlas kallid või kinni

 

 • Soomlased:
  • Idee tugines varasemale külastusele või pärines pereliikmelt, sõbralt
  • Infot hangiti Hiiumaa.ee lehelt, sõpradelt, Kassari.ee, uuriti veebikaarte
  • Reisi kestus ja ööbimiskohad varieerusid, esines nii kahe- kui viiepäevaseid reise; ööbiti nii hotellides kui ka telkides
  • Otseühendusest Saaremaa ja Hiiumaa vahel ollakse teadlikud, mõnel juhul kasutati
  • Reisimuljeid jagati nii FBs kui IGs, tagasisidet pigem ei jagatud
  • Terviklik hinnang reisile oli väga hea, plaaniti korduvkülastust
  • Puudused/soovitused: teenused ja info võiks olla soomlastele paremini leitav, samuti tõlgitud; GoogleMapsi ja laevade (Soome-Eesti) kasutamine info levitamisel

 

 • Lätlased:
  • Perepuhkajad olid ideed ise kaalunud ja külastust planeerinud, sõpruskonnaga reisijad said idee kas teiselt pereliikmelt või sõbralt/tuttavalt
  • Informatsiooni reisi planeerimiseks otsisid perepuhkuse tegijad veebilehtedelt visitestonia.com ja hiiumaa.ee, sõpruskonnaga reisijad said infot sõpradelt-tuttavatelt või ise ei otsinudki
  • Reisi kestus perepuhkusel 3–5 päeva või 2 päeva ühe ööbimisega; sõpruskonnal ühepäevane reis ööbimiseta või 2 päeva ööbimisega
  • Ööbimiskohtade jaotus mitmekülgne
  • Peamiselt broneeriti ette majutust või mitte midagi, sest puudus vajadus
  • Otseühendusest Saaremaa ja Hiiumaa vahel ollakse teadlikud, osad tulid Saaremaalt
  • Reisimuljeid jagati enamasti FBs
  • Tagasisidet enamasti ei jagatud, kuid ühel korral jagati üldisesse keskkonda ja teisel juhul otse teenusepakkuja aadressile
  • Üldine hinnang reisile perepuhkuse korral väga hea, sõpruskonnaga reisimisel pigem hea
  • Korduvkülastusi võib esineda
  • Puudused/ettepanekud: arusaadavas keeles viidad, objektide infotahvlid

 

EESTLASED SOOMLASED LÄTLASED

·       Idee endalt, sõbralt, pereliikmelt

·       Infot hangiti pereliikmelt, sõbralt

·       Reisi kestus keskmiselt 3–5 päeva

·       Ööbiti kämpingus või AirBnb korteris

·       Enne reisi broneeriti majutus, praam

·       Reisi ajal muljeid SoMes ei jagatud, samuti ka tagasisidet mitte

·       Üldine hinnang reisile hea või väga hea

·       Plaaniti ka tulevikus külastada

·       Puudused/soovitused: tegevuskohad noortele, söögikohad Kärdlas kallid või kinni

 

·       Idee tugines varasemale külastusele või pärines pereliikmelt, sõbralt

·       Infot hangiti Hiiumaa.ee lehelt, sõpradelt, Kassari.ee, uuriti veebikaarte

·       Reisi kestus ja ööbimiskohad varieerusid, esines nii kahe- kui viiepäevaseid reise; ööbiti nii hotellides kui ka telkides

·       Otseühendusest Saaremaa ja Hiiumaa vahel ollakse teadlikud, mõnel juhul kasutati

·       Reisimuljeid jagati nii FBs kui IGs, tagasisidet pigem ei jagatud

·       Terviklik hinnang reisile oli väga hea, plaaniti korduvkülastust

·       Puudused/soovitused: teenused ja info võiks olla soomlastele paremini leitav, samuti tõlgitud; GoogleMapsi ja laevade (Soome-Eesti) kasutamine info levitamisel

 

·       Perepuhkajad olid ideed ise kaalunud ja külastust planeerinud, sõpruskonnaga reisijad said idee kas teiselt pereliikmelt või sõbralt/tuttavalt

·       Informatsiooni reisi planeerimiseks otsisid perepuhkuse tegijad veebilehtedelt visitestonia.com ja hiiumaa.ee, sõpruskonnaga reisijad said infot sõpradelt-tuttavatelt või ise ei otsinudki

·       Reisi kestus perepuhkusel 3–5 päeva või 2 päeva ühe ööbimisega; sõpruskonnal ühepäevane reis ööbimiseta või 2 päeva ööbimisega

·       Ööbimiskohtade jaotus mitmekülgne

·       Peamiselt broneeriti ette majutust või mitte midagi, sest puudus vajadus

·       Otseühendusest Saaremaa ja Hiiumaa vahel ollakse teadlikud, osad tulid Saaremaalt

·       Reisimuljeid jagati enamasti FBs

·       Tagasisidet enamasti ei jagatud, kuid ühel korral jagati üldisesse keskkonda ja teisel juhul otse teenusepakkuja aadressile

·       Üldine hinnang reisile perepuhkuse korral väga hea, sõpruskonnaga reisimisel pigem hea

·       Korduvkülastusi võib esineda

·       Puudused/ettepanekud: arusaadavas keeles viidad, objektide infotahvlid

 

Uuring viidi läbi ühisprojekti “Saare ja Hiiu maakondade kui turismisihtkohtade koostööprojektid” raames. Projekti rahastatakse läbi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.