Noored, Uudised

Ettevõtlusõppe tegevustes osales sel õppeaastal üle 700 noore

Inimesed istuvad laua taga.

14. juunil sai Kärdla Kuursaalis kokku Hiiumaa ettevõtlusõppe võrgustik, kuhu kuuluvad Hiiumaa noorsootöö- ja haridusasutused, mis lõppeval õppeaastal toetasid noorte ettevõtlikkuse arendamist.

Õppeaasta jooksul korraldati Hiiumaal 44 sündmust, kus osales üle 700 noore ja ligi 90 õpetajat. Asutusi, kes algatasid või aitasid tegevusi läbi viia oli kokku 12.

Haridusprogramm Ettevõtlik Kool laienes sel õppeaastal kahte lasteaeda – Palade ja Kärdla lasteaed läbisid koolitusprogrammi ja alustasid enesehindamise protsessi. Õpetajatele korraldatud kolmel koolitusel oli kokku 30 osalemist. Lisaks liitusime üleriikliku õpetajate rahatarkuse mentorklubiga, milles lõi kaasa 3 õpetajat, lisaks Kärdla põhikoolile ka Lauka põhikoolist ja Hiiumaa gümnaasiumist.

Jätkus 2020. aastal alanud giidi- ja teenindusõppe projekt, kus osalevad Kärdla ja Palade põhikoolid. Korraldati 16 erinevat koolituspäeva, kus oli osalemisi kokku 342. Palju abi osutasid koolituste läbiviimisel ka Palade Loodushariduskeskus ja RMK Ristna külastuskeskus. Ukraina sõjapõgenikest lastele korraldati 3. juunil õppepäev “Ukraina laste heaks”, mille korraldamisel aitasid kaasa Käina kool ja Palade põhikool.

Koostöölepingu sõlmisime MTÜ-ga Laste teaduskool, mis alustas algkooliealistele lastele põnevate töötubade korraldamist. Aprilli lõpuks oli teaduskooli töötubades juba 63 osalemist laste ja 20 lastevanemate poolt.

Õppeaasta jooksul asutati 3 õpilasfirmat: ÕF Ole Terve, ÕF Sammel ja ÕF Holt. Kõigi juhendajaks Hiiumaa Gümnaasiumi ettevõtlusõpetaja Inga Jürimäe. Tänu koostööle Hiiumaa Noortespetside Võrgustikus, osalesid õpilasfirma juhendajate motivatsioonipäeval kuus noorsootöötajat. Käina Noortekeskus korraldas oma ruumes ka õpilasfirma teemalise vestusõhtu, kus kohalik õpilasfirma Ole Terve sai oma lugu rääkida.

Septembris toimunud Hiiumaa noorte inspiratsioonipäeval #haip rahastasime nelja töötoa korraldamist, milles osales kokku 80 noort. See sündis samuti tänu koostööle noortespetside võrgustikuga.

Jätkusid tegevused noorte omaalgatusprogrammi Ettevõtlik Hiidlane raames. 2020. aasta taotlusvoorus rahastust saanud idee noortekohvikute korraldamisest jätkus Kärdla Noortekeskuse juhendamisel.

Jaanuaris alustasime Õpilasfirmade inkubaatori tegevustega, kui noori külastasid õpilasfirmast ettevõtjaks välja kasvanud OÜ Maitsemesi tegijad, kes rääkisid oma lugu nii Kärdla põhikoolis, Hiiumaa gümnaasiumis kui ka Kärdla noortekeskuses.

Hiiumaa Gümnaasiumiga koostöös korraldati sügisel ettevõtlusõppe õpilastele äriideede genereerimise töötuba (36 osalejat) ning kahele bussitäiele õpilastele kohalike ettevõtete külastused (40 osalejat). Kooli lõpetanud noorte kaasamiseks Hiiumaa ellu käivitus projekt Noored Hiiumaale, mida hakkas oktoobris juhtima Hiiumaa gümnaasiumi vilistlane Teele Kanarbik. Õppeaasta jooksul korraldati kaks mälumängu kokku 63 osalejaga.

Giidiõppe projekti läbiviimist rahastas Euroopa Sotsiaalfond. Kõikide teiste tegevuste kulud kaeti PATEE programmi eelarvest, mida toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.